ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [542] Kilesocevasankilesikoca dhammo kilesassacevasankilesikassaca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  kilesaceva  sankilesikaca  hetu
sampayuttakanam  kilesanam  hetupaccayena  paccayo  .  evam cattari
kilesadukasadisam.
   [543] Kilesocevasankilesikoca dhammo kilesassacevasankilesikassaca
dhammassa arammanapaccayena paccayo: kilese  arabbha kilesa khandha
uppajjanti . mulam kilese arabbha sankilesikacevanocakilesa khandha
uppajjanti . mulam kilese arabbha kilesa ca sampayuttaka ca khandha
uppajjanti  .  sankilesikocevanocakileso  dhammo sankilesikassaceva-
nocakilesassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ...
Uposathakammam ... Pubbe sucinnani ... Jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati
assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati uddhaccam ... Jhane
Parihine   vippatisarissa  domanassam  uppajjati  ariya  gotrabhum
paccavekkhanti vodanam paccavekkhanti cakkhum ... Vatthum ... Sankilesike-
cevanocakilese khandhe aniccato .pe. domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna .pe. Avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   Itare dve kilesadukasadisa. Ghatanarammanapi kilesadukasadisa.
   [544] Kilesocevasankilesikoca dhammo kilesassacevasankilesikassaca
dhammassa  adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati tini. Sankilesikoceva-
nocakileso dhammo sankilesikassacevanocakilesassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati. Arammanadhipati: danam ... Silam ...
Uposathakammam ... pubbe sucinnani ... Jhana vutthahitva jhanam garum katva
paccavekkhati sekkha gotrabhum katva paccavekkhanti vodanam garum katva
paccavekkhanti cakkhum ... Vatthum ... Sankilesikecevanocakilese khandhe garum
katva sankilesikacevanocakilesa khandha uppajjanti . sahajatadhipati:
sankilesikacevanocakilesa  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam  citta-
samutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo  . itare dvepi
kilesadukasadisa. Ghatanadhipatipi.
   [545] Kilesocevasankilesikoca dhammo kilesassacevasankilesikassaca
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  tini  kilesadukasadisa  .
Sankilesikocevanocakileso   dhammo   sankilesikassacevanocakilesassa
Dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima purima sankilesikaceva-
nocakilesa  khandha  pacchimanam  pacchimanam  sankilesikanancevanoca-
kilesanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa
anulomam   vodanassa   avajjana  sankilesikanancevanocakilesanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo . itare dve anantarakilesaduka-
sadisa  ninnanakarana  .  ghatananantarampi sabbe paccaya kilesa-
dukasadisa  ninnanakarana  .  upanissaye lokuttaram natthi idam dukam
kilesadukasadisam ninnanakaranam.
         Kilesasankilesikadukam nitthitam.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 324-326. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6519&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6519&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=542&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=540              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]