ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

               Dassanadukaṃ
               paṭiccavāro
   [562]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā: dassanenapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  dve khandhe ...  . dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca
nadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dassanena-
pahātabbe  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . dassanenapahātabbaṃ
dhammaṃ   paṭicca  dassanenapahātabbo  ca  nadassanenapahātabbo  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  dassanenapahātabbaṃ  ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   {562.1}  Nadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nadassanenapahātabbaṃ  ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ .... Dassanena-
pahātabbañca  nadassanenapahātabbañca  dhammaṃ  paṭicca  nadassanena-
pahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dassanenapahātabbe
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [563] Hetuyā pañca ārammaṇe dve adhipatiyā pañca anantare
dve samanantare dve sahajāte pañca aññamaññe dve nissaye pañca
upanissaye  dve purejāte dve āsevane dve kamme pañca vipāke
ekaṃ āhāre pañca avigate pañca.
   [564]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  khandhe paṭicca
Vicikicchāsahagato  moho  .  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nadassanenapahātabbo   dhammo   uppajjati  nahetupaccayā:  yāva
asaññasattā   uddhaccasahagate   khandhe   paṭicca  uddhaccasahagato
moho.
   [565]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā pañca
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  cattāri  napacchājāte  pañca  naāsevane pañca
nakamme  dve  navipāke  pañca naāhāre  ekaṃ  naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi navippayutte dve
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   Itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 332-334. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6688              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6688              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=562&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=74              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=571              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]