ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [566]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  . nadassanena-
pahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  nadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nadassanenapahātabbaṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe yāva ajjhattikā
mahābhūtā  vatthuṃ  paccayā nadassanenapahātabbā khandhā . nadassanena-
pahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: vatthuṃ paccayā dassanenapahātabbā khandhā.
   {566.1} Nadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanenapahātabbo ca
Nadassanenapahātabbo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: vatthuṃ
paccayā  dassanenapahātabbā  khandhā  mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  dassanenapahātabbañca  nadassanenapahātabbañca  dhammaṃ paccayā
dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dassanena-
pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
   {566.2}    Dassanenapahātabbañca    nadassanenapahātabbañca
dhammaṃ  paccayā  nadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
dassanenapahātabbe  khandhe  ca mahābhūte  ca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  dassanenapahātabbañca  nadassanenapahātabbañca  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbo  ca  nadassanenapahātabbo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  dassanenapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā dve khandhe ... dassanenapahātabbe khandhe ca mahābhūte
ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [567] Hetuyā nava ārammaṇe cattāri adhipatiyā nava avigate nava.
   [568]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  khandhe  paccayā
vicikicchāsahagato  moho  .  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ paccayā
nadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ
nadassanenapahātabbaṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ  yāva  asaññasattā  cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ
... vatthuṃ  paccayā  ahetukā  nadassanenapahātabbā khandhā uddhacca-
sahagate  khandhe  paccayā  uddhaccasahagato  moho vatthuṃ  paccayā
uddhaccasahagato  moho  .  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vatthuṃ paccayā
vicikicchāsahagato   moho   .  dassanenapahātabbañca  nadassanena-
pahātabbañca  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā: vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchā-
sahagato moho.
   [569] Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi napurejāte cattāri napacchājāte nava naāsevane nava nakamme
cattāri navipāke cattāri naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ
nasampayutte tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   Itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 334-336. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6722              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6722              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=566&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=75              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=574              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]