ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [609] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanenapahātabba-
hetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Nadassanenapahātabbahetukaṃ
Dhammaṃ   paccayā   nadassanenapahātabbahetuko   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   nadassanenapahātabbahetukaṃ   ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
yāva  ajjhattikā  mahābhūtā  vatthuṃ  paccayā  nadassanenapahātabba-
hetukā  khandhā  .  nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbahetuko    dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
vatthuṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  vicikicchāsahagataṃ
mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā.
   {609.1}  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā dassanena-
pahātabbahetuko  ca  nadassanenapahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  vatthuṃ paccayā dassanenapahātabbahetukā khandhā mahābhūte
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā
khandhā   cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ   .  dassanenapahātabbahetukañca
nadassanenapahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: dassanenapahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca paccayā  tayo khandhā dve khandhe ... Vicikicchāsahagataṃ ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
   {609.2}  Dassanenapahātabbahetukañca  nadassanenapahātabbahetukañca
dhammaṃ paccayā nadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:
dassanenapahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ  vicikicchāsahagate  khandhe  ca  mohañca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   .   dassanenapahātabbahetukañca   nadassanenapahātabbahetukañca
dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko  ca  nadassanenapahātabba-
hetuko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  dassanenapahātabba-
hetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca ...
Dassanenapahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ca ....
   [610] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanenapahātabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  tīṇi paṭiccasadisā .
Nadassanenapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paccayā   nadassanenapahātabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  paṭiccasadisā  vatthuṃ
paccayā  ... tīṇi nadassanenapahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ
vatthuṃ  paccayā  nadassanenapahātabbahetukā  khandhā  vatthuṃ paccayā
vicikicchāsahagato moho.
   {610.1} Nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanenapahātabba-
hetuko  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: vatthuṃ paccayā dassanena-
pahātabbahetukā  khandhā  vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā
khandhā . Nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanenapahātabbahetuko ca
Nadassanenapahātabbahetuko  ca  dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā:
vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca.
   {610.2}  Dassanenapahātabbahetukañca  nadassanenapahātabbahetukañca
dhammaṃ paccayā dassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
dassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
dve khandhe ... Vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo
khandhā  dve  khandhe ca ... . Dassanenapahātabbahetukañca nadassanena-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  nadassanenapahātabbahetuko dhammo
uppajjati ārammaṇapaccayā: vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā
vicikicchāsahagato moho.
   {610.3}  Dassanenapahātabbahetukañca  nadassanenapahātabbahetukañca
dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko  ca nadassanenapahātabbahetuko
ca  dhammā  uppajjanti ārammaṇapaccayā: dassanenapahātabbahetukaṃ ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca ... Vicikicchāsahagataṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca dve khandhe ca ....
   [611] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava vipāke
ekaṃ avigate nava.
   [612]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  nadassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā: vicikicchāsahagate
khandhe  paccayā  vicikicchāsahagato  moho . nadassanenapahātabbahetukaṃ
Dhammaṃ   paccayā   nadassanenapahātabbahetuko   dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:      ahetukaṃ      nadassanenapahātabbahetukaṃ
yāva  asaññasattā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  uddhacca-
sahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  uddhaccasahagato moho .
Dassanenapahātabbahetukañca nadassanenapahātabbahetukañca
dhammaṃ  paccayā   nadassanenapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā
vicikicchāsahagato moho. Saṅkhittaṃ.
   [613] Nahetuyā tīṇi naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  satta  napacchājāte  nava  naāsevane  nava nakamme
cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  cha nonatthiyā tīṇi
novigate  tīṇi  .  evaṃ  itare  dve  gaṇanāpi  nissayavāropi
kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 359-363. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7235              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7235              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=609&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=81              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=610              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]