ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Sappītikadukaṃ
            paṭiccavāro
   [672]  Sappītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappītiko  dhammo uppajjati
hetupaccayā; sappītikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  .pe.  sappītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appītiko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  sappītike  khandhe  paṭicca  pīti  ca
cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  sappītikaṃ  dhammaṃ
paṭicca  sappītiko  ca  appītiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
sappītikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā pīti ca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe .pe. appītikaṃ dhammaṃ paṭicca
appītiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  appītikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca   tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  pītiṃ  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  appītikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Pītiṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ
khandhe  paṭicca  vatthu vatthuṃ  paṭicca  khandhā  pītiṃ  paṭicca vatthu
vatthuṃ paṭicca pīti ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ....
   Yathā savitakkadukaṃ sabbattha evaṃ sappītikadukaṃ kātabbaṃ
   sabbattha pavatti paṭisandhi navapi pañhā.
   [673]  Hetuyā  nava  ārammaṇe nava adhipatiyā nava .pe.
Purejāte cha kamme nava vipāke nava avigate nava.
   [674]  Sappītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappītiko dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  sappītikaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... . sappītikaṃ  dhammaṃ paṭicca appītiko dhammo uppajjati
nahetupaccayā: ahetuke sappītike khandhe paṭicca pīti ca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ . sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca sappītiko ca appītiko ca dhammā uppajjanti
nahetupaccayā: ahetukaṃ sappītikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā pīti
ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   {674.1}  Appītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca appītiko dhammo uppajjati
nahetupaccayā: ahetukaṃ  appītikaṃ ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ... pītiṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  appītikaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe
paṭicca vatthu  vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattāpi
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   {674.2}  Appītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca sappītiko dhammo uppajjati
nahetupaccayā: ahetukaṃ pītiṃ paṭicca sappītikā khandhā . Mūlaṃ pītiṃ paṭicca
sappītikā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .  sappītikañca appītikañca
dhammaṃ paṭicca sappītiko dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ sappītikaṃ
Ekaṃ khandhañca pītiñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {674.3} Sappītikañca appītikañca dhammaṃ paṭicca appītiko dhammo
uppajjati nahetupaccayā: ahetuke sappītike khandhe ca pītiñca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetuke sappītike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . sappītikañca appītikañca dhammaṃ paṭicca sappītiko
ca  appītiko ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā: ahetukaṃ  sappītikaṃ
ekaṃ   khandhañca  pītiñca  paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve khandhe ... ahetukaṃ sappītikaṃ ekaṃ khandhañca pītiñca paṭicca tayo
khandhā dve khandhe ... ahetuke sappītike khandhe ca pītiñca mahābhūte
ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [675] Nahetuyā nava naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare
tīṇi .pe.  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava
naāsevane  nava  nakamme  cattāri navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge nava  nasampayutte  tīṇi
navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 408-410. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=8214              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=8214              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=672&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=91              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=662              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com