ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Upekkhasahagatadukam
             paticcavaro
   [703]  Upekkhasahagatam  dhammam  paticca upekkhasahagato dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  upekkhasahagatam  ekam  khandham  paticca dve
khandha  dve  khandhe ...  patisandhikkhane  .pe.  upekkhasahagatam
dhammam  paticca  naupekkhasahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
upekkhasahagate  khandhe  paticca  upekkha  cittasamutthananca  rupam
patisandhi  .  upekkhasahagatam  dhammam  paticca  upekkhasahagato  ca
naupekkhasahagato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  upekkha-
sahagatam ekam khandham paticca dve khandha upekkha ca cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... Patisandhi.
   {703.1} Naupekkhasahagatam dhammam paticca naupekkhasahagato dhammo
uppajjati hetupaccaya: naupekkhasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Upekkham paticca cittasamutthanam rupam
patisandhikkhane naupekkhasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha katatta
ca  rupam  dve  khandhe ... Patisandhikkhane upekkham paticca katattarupam
khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha upekkham paticca vatthu vatthum
paticca upekkha ekam mahabhutam paticca ....
   Sappitikadukasadisam anulome navapi panha.
   [704] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava purejate nava
asevane cha kamme nava sabbattha nava avigate nava.
   [705]  Upekkhasahagatam  dhammam  paticca upekkhasahagato dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  upekkhasahagatam  ekam  khandham
paticca dve khandha dve khandhe ... Ahetukapatisandhikkhane vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho   .  upekkhasahagatam  dhammam  paticca  naupekkhasahagato
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetuke  upekkhasahagate khandhe
paticca   upekkha   cittasamutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane
.pe.  upekkhasahagatam  dhammam paticca upekkhasahagato ca naupekkha-
sahagato ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya: ahetukam upekkhasahagatam
ekam  khandham  paticca dve khandha upekkha ca cittasamutthananca rupam
dve  khandhe  ...  ahetukapatisandhikkhane  .pe.  naupekkhasahagatam
dhammam  paticca  naupekkhasahagato  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:
ahetukam  naupekkhasahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ... ahetukam upekkham paticca
cittasamutthanam  rupam  ahetukapatisandhikkhane  upekkham  paticca  vatthu
vatthum paticca upekkha ekam mahabhutam yava asannasatta.
   {705.1} Naupekkhasahagatam dhammam paticca upekkhasahagato dhammo
uppajjati  nahetupaccaya: ahetukam upekkham paticca sampayuttaka khandha
Ahetukapatisandhikkhane  upekkham  paticca  sampayuttaka  khandha ahetuka-
patisandhikkhane  upekkham  paticca  vatthu vatthum paticca upekkhasahagata
khandha  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam upekkham paticca vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho.
   {705.2}  Naupekkhasahagatam  dhammam  paticca upekkhasahagato ca
naupekkhasahagato  ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya: ahetukam
upekkham  paticca  sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca rupam ahetukam
upekkham paticca upekkhasahagata khandha mahabhute paticca cittasamutthanam
rupam  ahetukapatisandhikkhane upekkham paticca sampayuttaka khandha katatta
ca  rupam  ahetukapatisandhikkhane  upekkham  paticca  sampayuttaka khandha
mahabhute  paticca  katattarupam  ahetukapatisandhikkhane vatthum  paticca
upekkhasahagata khandha mahabhute paticca katattarupam ahetukapatisandhikkhane
vatthum paticca upekkha ca sampayuttaka ca khandha.
   {705.3}  Upekkhasahagatanca  naupekkhasahagatanca  dhammam paticca
upekkhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam upekkhasahagatam
ekam khandhanca upekkhanca paticca dve khandha dve khandhe ... Ahetuka-
patisandhikkhane  upekkhasahagatam  ekam  khandhanca  upekkhanca  paticca
dve khandha dve khandhe ... ahetukam upekkhasahagatam ekam khandhanca
vatthunca  paticca  dve  khandha  dve khandhe ... vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  upekkhanca  paticca  vicikicchasahagato
Uddhaccasahagato moho.
   {705.4}   Upekkhasahagatanca   naupekkhasahagatanca   dhammam
paticca  naupekkhasahagato  dhammo  uppajjati nahetupaccaya: ahetuke
upekkhasahagate  khandhe  ca  upekkhanca  paticca  cittasamutthanam
rupam  ahetuke  upekkhasahagate  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca
cittasamutthanam  rupam  ahetukapatisandhikkhane  upekkhasahagate  khandhe
ca  upekkhanca  paticca  katattarupam  ahetukapatisandhikkhane  upekkha-
sahagate  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  katattarupam ahetuka-
patisandhikkhane upekkhasahagate khandhe ca vatthunca paticca upekkha.
   {705.5}  Upekkhasahagatanca  naupekkhasahagatanca  dhammam paticca
upekkhasahagato ca naupekkhasahagato ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya:
ahetukam upekkhasahagatam ekam khandhanca upekkhanca paticca dve khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukam upekkhasahagatam ekam
khandhanca upekkhanca paticca dve khandha dve khandhe ... ahetuke
upekkhasahagate khandhe ca upekkhanca mahabhute  ca  paticca  citta-
samutthanam   rupam   ahetukapatisandhikkhane   upekkhasahagatam  ekam
khandhanca upekkhanca paticca dve khandha katatta ca rupam dve khandhe
...  upekkhasahagatam ekam khandhanca upekkhanca paticca dve khandha
dve  khandhe  ... ahetuke upekkhasahagate khandhe ca upekkhanca
mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  ahetukapatisandhikkhane
upekkhasahagatam  ekam  khandhanca  upekkhanca  paticca  dve  khandha
Katatta  ca  rupam  dve khandhe ... upekkhasahagatam ekam khandhanca
upekkhanca  paticca  dve khandha dve khandhe ... upekkhasahagate
khandhe  ca  upekkhanca  mahabhute  ca paticca katattarupam upekkha-
sahagatam  ekam  khandhanca  upekkhanca  vatthunca  paticca  dve
khandha upekkha ca dve khandhe .... Sankhittam.
   [706] Nahetuya nava naarammane tini naadhipatiya nava naanantare
tini naannamanne nava naupanissaye tini napurejate nava napacchajate
nava naasevane nava nakamme cattari navipake nava naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte  tini
navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini.
   Evam itare dve gananapi sahajatavaropi katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 433-437. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=8713&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=8713&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=703&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=98              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=707              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com