ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [728] Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā kāmāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  kāmāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā citta-
samuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhi yāva ajjhattikā
mahābhūtā vatthuṃ paccayā  kāmāvacarā  khandhā  .  kāmāvacaraṃ dhammaṃ
paccayā  nakāmāvacaro  dhammo uppajjati hetupaccayā: vatthuṃ paccayā
nakāmāvacarā  khandhā  paṭisandhi  .  kāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paccayā
Kāmāvacaro  ca  nakāmāvacaro  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā:
vatthuṃ  paccayā  nakāmāvacarā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi .  nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paccayā nakāmāvacaro dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi paṭiccasadisā.
   {728.1} Kāmāvacarañca nakāmāvacarañca dhammaṃ paccayā kāmāvacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  paṭiccasadisā  .  kāmāvacarañca
nakāmāvacarañca  dhammaṃ  paccayā  nakāmāvacaro  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nakāmāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paccayā tayo
khandhā  dve  khandhe ... paṭisandhi . kāmāvacarañca nakāmāvacarañca
dhammaṃ  paccayā  kāmāvacaro  ca nakāmāvacaro ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  nakāmāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā tayo
khandhā dve khandhe ... nakāmāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi. Saṅkhittaṃ.
   [729] Hetuyā nava ārammaṇe cattāri adhipatiyā nava anantare
cattāri  samanantare  cattāri sahajāte nava aññamaññe nava nissaye
nava upanissaye cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri kamme
nava avigate nava.
   [730] Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā kāmāvacaro dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  kāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā ... Ahetuka-
paṭisandhi  yāva  asaññasattā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ
Kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ paccayā ahetukā kāmāvacarā khandhā vicikicchā-
sahagate  uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho. ... Naārammaṇapaccayā:.
   [731] Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paccayā kāmāvacaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  ekaṃ  yāva  asaññasattā .  kāmāvacaraṃ  dhammaṃ
paccayā  nakāmāvacaro  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  vatthuṃ
paccayā  nakāmāvacarā  adhipati  vatthuṃ paccayā vipākā nakāmāvacarā
khandhā  paṭisandhi  .  kāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paccayā  kāmāvacaro ca
nakāmāvacaro  ca  dhammā  uppajjanti naadhipatipaccayā: vatthuṃ paccayā
vipākā  nakāmāvacarā  khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi  .  nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ paccayā nakāmāvacaro dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā: tīṇi paṭiccasadisā.
   {731.1}  Kāmāvacarañca  nakāmāvacarañca  dhammaṃ  paccayā
kāmāvacaro  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  paṭiccasadisā .
Mūlaṃ  nakāmāvacare  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  nakāmāvacarā
adhipati  vipākaṃ  nakāmāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe .pe. mūlaṃ vipākaṃ
kāmāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā dve
khandhe  ... vipāke nakāmāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   paṭisandhi  .  ...  naupanissayapaccayā:
tīṇi     naāsevanapaccayā:     suddhake     arūpamissake
Ca vipākanti niyāmetabbaṃ rūpamissake natthi.
   [732] Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
nava  napacchājāte  nava naāsevane nava nakamme cattāri navipāke
nava  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte  tīṇi  navippayutte  dve  nonatthiyā  tīṇi  novigate
tīṇi.
    Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 448-451. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9023              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9023              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=728&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=103              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]