ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [737] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  kāmāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .  nakāmāvacaro  dhammo
nakāmāvacarassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nakāmāvacarā
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi .
Nakāmāvacaro  dhammo  kāmāvacarassa  dhammassa hetupaccayena paccayo:
nakāmāvacarā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena paccayo
paṭisandhi  .  mūlaṃ  nakāmāvacarā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [738]   Kāmāvacaro   dhammo   kāmāvacarassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ ...
Pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
rāgo  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  ariyā  gotrabhuṃ paccavekkhanti
vodānaṃ paccavekkhanti pahīne kilese ... vikkhambhite kilese ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page453.

Pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Kāmāvacare khandhe aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ .... {738.1} Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇa- paccayena paccayo: dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti cetopariyañāṇena kāmāvacaracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti kāmāvacarā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbe- nivāsānussatiñāṇassa yathākammupagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. {738.2} Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇa- paccayena paccayo: nibbānaṃ maggassa phalassa ārammaṇapaccayena paccayo cetopariyañāṇena nakāmāvacaracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa nakāmāvacarā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammupagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. {738.3} Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ ... nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo ākāsānañcāyatanaṃ paccavekkhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page454.

Viññāṇañcāyatanaṃ paccavekkhati ākiñcaññāyatanaṃ paccavekkhati nevasaññānāsaññāyatanaṃ paccavekkhati dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati dibbaṃ sotadhātuṃ paccavekkhati iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati ceto- pariyañāṇaṃ ... .pe. Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ... Yathākammupagañāṇaṃ ... Anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhati nakāmāvacare khandhe aniccato .pe. Domanassaṃ uppajjati. [739] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... pubbe suciṇṇāni taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti taṃ garuṃ katvā paccavekkhanti cakkhuṃ ... vatthuṃ ... kāmāvacare khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: kāmāvacarā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. {739.1} Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: nibbānaṃ maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: nakāmāvacarā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo . Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page455.

Ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti phalaṃ ... nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa adhipatipaccayena paccayo ākāsānañcāyatanaṃ garuṃ katvā paccavekkhati viññāṇañ- cāyatanaṃ ... ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ dibbaṃ cakkhuṃ dibbaṃ sotadhātuṃ iddhividhañāṇaṃ ... .pe. anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati nakāmāvacare khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi .... Sahajātādhipati: nakāmāvacarā adhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo . nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa ca nakāmāvacarassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajātādhipati: nakāmāvacarā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [740] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimā purimā kāmāvacarā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa āvajjanā kāmāvacarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo . kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page456.

Anantarapaccayena paccayo: kāmāvacaraṃ cuticittaṃ nakāmāvacarassa upapatticittassa āvajjanā nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo kāmāvacarā khandhā nakāmāvacarassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa anantara- paccayena paccayo .pe. catutthassa jhānassa ... .pe. Nevasaññā- nāsaññāyatanassa parikammaṃ ... .pe. dibbassa cakkhussa ... Dibbāya sotadhātuyā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussati- ñāṇassa yathākammupagañāṇassa ... anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa anantarapaccayena paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. {740.1} Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa anantara- paccayena paccayo: purimā purimā nakāmāvacarā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo maggo phalassa phalaṃ phalassa nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo . nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: nakāmāvacaraṃ cuticittaṃ kāmāvacarassa upapatticittassa nakāmāvacaraṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya nakāmāvacarā khandhā kāmāvacarassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. ... Samanantarapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: satta aññamaññapaccayena paccayo: cha nissayapaccayena paccayo: satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page457.

[741] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: kāmāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Vipassanaṃ ... .pe. Mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti kāmāvacaraṃ sīlaṃ .pe. paññaṃ ... rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti vipassanaṃ ... .pe. Pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati kāmāvacarā saddhā .pe. senāsanaṃ kāmāvacarāya saddhāya .pe. patthanāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. {741.1} Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa upanissaya- paccayena paccayo: anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. Pakatūpanissayo: kāmāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya nakāmāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti kāmāvacaraṃ sīlaṃ ... .pe. senāsanaṃ upanissāya nakāmāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti kāmāvacarā saddhā ... .pe. Senāsanaṃ nakāmāvacarāya saddhāya .pe. paññāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa .pe. catutthassa jhānassa ... Ākāsānañ- cāyatanassa ... paṭhamassa maggassa ... catutthassa maggassa parikammaṃ ... .pe. nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page458.

Anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. {741.2} Pakatūpanissayo: nakāmāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya nakāmāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti nakāmāvacaraṃ sīlaṃ ... .pe. paññaṃ upanissāya nakāmāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti nakāmāvacarā saddhā ... .pe. paññā nakāmāvacarāya saddhāya .pe. paññāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo .pe. tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ ... ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo paṭhamo maggo dutiyassa dutiyo maggo tatiyassa tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. {741.3} Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: nakāmāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Vipassanaṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti nakāmāvacaraṃ sīlaṃ ... .pe. paññaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Vipassanaṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti nakāmāvacarā saddhā ... .pe. Paññā kāmāvacarāya saddhāya paññāya rāgassa patthanāya kāyikassa sukhassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page459.

Kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo ariyā maggaṃ upanissāya saṅkhāre aniccato vipassanti maggo ariyānaṃ atthapaṭisambhidāya dhammapaṭisambhidāya niruttipaṭisambhidāya paṭibhānapaṭisambhidāya ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. [742] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa . vatthu- purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ ... vatthu kāmāvacarānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo . kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti . Vatthupurejātaṃ: vatthu nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo . ... pacchājātapaccayena paccayo: dve āsevanapaccayena paccayo: tīṇi. [743] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . saṅkhittaṃ . nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page460.

Kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā. Saṅkhittaṃ. Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa ca nakāmāvacarassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . saṅkhittaṃ . ... vipākapaccayena paccayo: cattāri āhārapaccayena paccayo: cattāri indriyapaccayena paccayo: cattāri jhānapaccayena paccayo: cattāri maggapaccayena paccayo: cattāri sampayuttapaccayena paccayo: dve. [744] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa vippayutta- paccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: saṅkhittaṃ . paṭisandhikkhaṇe vatthu nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: nakāmāvacarā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhi . Pacchājātā: nakāmāvacarā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [745] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Saṅkhittaṃ. Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page461.

Sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: dibbena cakkhunā ... Purejātasadisaṃ . nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ . saṅkhittaṃ . nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ vippayuttasadisaṃ . nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa ca nakāmāvacarassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: paṭiccasadisaṃ. {745.1} Kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā kāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Sahajātā: nakāmāvacarā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhi . pacchājātā: nakāmāvacarā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: nakāmāvacarā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā nakāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: nakāmāvacaro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhi. ... Natthipaccayena paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:. [746] Hetuyā cattāri ārammaṇe cattāri adhipatiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page462.

Cattāri anantare cattāri samanantare cattāri sahajāte satta aññamaññe cha nissaye satta upanissaye cattāri purejāte dve pacchājāte dve āsevane tīṇi kamme cattāri vipāke cattāri āhāre cattāri indriye cattāri jhāne cattāri magge cattāri sampayutte dve vippayutte tīṇi atthiyā satta natthiyā cattāri vigate cattāri avigate satta. [747] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa ārammaṇa- paccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:. {747.1} Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: . nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa ca nakāmāvacarassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: . kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page463.

Kāmāvacarassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo: pacchājāta- paccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā nakāmāvacarassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:. [748] Nahetuyā satta naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte cha naaññamaññe cha nanissaye cha naupanissaye satta napurejāte cha .pe. Nasampayutte cha navippayutte pañca noatthiyā pañca nonatthiyā satta novigate satta noavigate pañca. [749] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... Naadhipatiyā cattāri naanantare cattāri nasamanantare cattāri naaññamaññe dve naupanissaye cattāri nasampayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [750] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Adhipatiyā cattāri. Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate satta. Kāmāvacaradukaṃ niṭṭhitaṃ. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 452-463. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9096&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9096&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=737&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=105              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]