ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [9] Sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  sārammaṇo  dhammo uppajjati
hetupaccayā:   tīṇi  paṭiccasadisā  .  anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā
anārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ mahābhūtaṃ .pe.
Mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ .
Anārammaṇaṃ  dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati  hetupaccayā:
vatthuṃ  paccayā  sārammaṇā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paccayā
sārammaṇā khandhā  .  anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  sārammaṇo  ca
anārammaṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: vatthuṃ paccayā
sārammaṇā   khandhā   mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
Paṭisandhi.
   {9.1}  Sārammaṇañca  anārammaṇañca  dhammaṃ paccayā sārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe ... Paṭisandhi . sārammaṇañca
anārammaṇañca  dhammaṃ  paccayā  anārammaṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi  .  sārammaṇañca  anārammaṇañca  dhammaṃ  paccayā
sārammaṇo  ca  anārammaṇo  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā:
sārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve
khandhe ... sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhi.
   [10]  Sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  sārammaṇaṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve
khandhe ... paṭisandhi . anārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā:  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  sārammaṇā
khandhā  paṭisandhi  .  sārammaṇañca  anārammaṇañca  dhammaṃ  paccayā
sārammaṇo   dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  cakkhuviññāṇa-
sahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca  paccayā tayo khandhā dve
khandhe  ...  kāyaviññāṇasahagataṃ  .pe.  sārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhi. Saṅkhittaṃ.
   [11] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi
samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  cha  nissaye  nava
upanissaye  tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava vipāke
nava āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte
tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi
avigate nava.
   [12]  Sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā sārammaṇo dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .  anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā
anārammaṇo  dhammo  uppajjati nahetupaccayā:  ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ ... .  anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā
sārammaṇo  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  cakkhāyatanaṃ  paccayā
cakkhuviññāṇaṃ   kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
ahetukā   sārammaṇā   khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {12.1} Anārammaṇaṃ dhammaṃ paccayā sārammaṇo ca anārammaṇo ca
dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā: vatthuṃ  paccayā  sārammaṇā khandhā
mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi. Sārammaṇañca anārammaṇañca
dhammaṃ   paccayā  sārammaṇo  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca  paccayā  tayo
khandhā  dve  khandhe ... kāyaviññāṇasahagataṃ  .pe. sārammaṇaṃ ekaṃ
Khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhi.
   {12.2}  Sārammaṇañca anārammaṇañca dhammaṃ paccayā anārammaṇo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhi  . sārammaṇañca anārammaṇañca
dhammaṃ  paccayā  sārammaṇo  ca  anārammaṇo  ca dhammā uppajjanti
nahetupaccayā:  sārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo
khandhā dve khandhe ...  sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  sārammaṇaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Sārammaṇe khandhe ca mahābhūte ca
paccayā kaṭattārūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [13] Nahetuyā nava naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme cattāri
navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne cattāri
namagge  nava  nasampayutte  tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi.
   [14] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā nava.
            Saṅkhittaṃ.
   [15] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare
tīṇi sahajāte nava. Saṅkhittaṃ. ... Magge tīṇi avigate nava.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 5-8. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=91              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=91              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=9&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=17              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com