ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [759]  Rūpāvacaraṃ  dhammaṃ paccayā rūpāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .  narūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paccayā
narūpāvacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ
Paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ yāva ajjhattikā mahābhūtā
vatthuṃ  paccayā  narūpāvacarā  khandhā  .  narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā
rūpāvacaro  dhammo  uppajjati hetupaccayā: vatthuṃ paccayā rūpāvacarā
khandhā paṭisandhi . narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā rūpāvacaro ca narūpāvacaro
ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: vatthuṃ paccayā rūpāvacarā khandhā
mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi.
   {759.1}  Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paccayā rūpāvacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  rūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe ... paṭisandhi . rūpāvacarañca
narūpāvacarañca  dhammaṃ  paccayā  narūpāvacaro  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi  .  rūpāvacarañca  narūpāvacarañca  dhammaṃ  paccayā
rūpāvacaro  ca  narūpāvacaro  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
rūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo khandhā dve
khandhe ... rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhi. Saṅkhittaṃ.
   [760] Hetuyā nava ārammaṇe cattāri adhipatiyā nava anantare
cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte nava aññamaññe cha nissaye
nava upanissaye cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri kamme
nava avigate nava.
   [761] Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā narūpāvacaro dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhi  yāva
asaññasattā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  ...
Vatthuṃ  paccayā  ahetukā  narūpāvacarā  khandhā  vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   [762]  Rūpāvacaraṃ  dhammaṃ paccayā rūpāvacaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .  narūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paccayā
narūpāvacaro  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  paṭiccasadisaṃ .
Narūpāvacaraṃ   dhammaṃ   paccayā   rūpāvacaro  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā:  vatthuṃ  paccayā  rūpāvacarā  adhipati  vatthuṃ paccayā
vipākā  rūpāvacarā  khandhā  paṭisandhi  . narūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā
rūpāvacaro  ca  narūpāvacaro  ca  dhammā uppajjanti naadhipatipaccayā:
vatthuṃ  paccayā  vipākā  rūpāvacarā  khandhā  mahābhūte  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi.
   {762.1}  Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paccayā rūpāvacaro
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  rūpāvacare  khandhe  ca vatthuñca
paccayā  rūpāvacarā  adhipati  vipākaṃ  rūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
rūpāvacaraṃ  ekaṃ   khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā
Dve  khandhe ... .  rūpāvacarañca  narūpāvacarañca  dhammaṃ  paccayā
narūpāvacaro  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  vipāke rūpāvacare
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi .
Rūpāvacarañca   narūpāvacarañca   dhammaṃ  paccayā  rūpāvacaro  ca
narūpāvacaro  ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā:  vipākaṃ
rūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve
khandhe  ...  vipāke  rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi. Saṅkhittaṃ.
   [763]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava napacchājāte
nava  naāsevane  nava  suddhake  arūpe  ca missake ca vipākanti
niyāmetabbaṃ  .  nakamme  cattāri  navipāke nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte ekaṃ nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
      Itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 468-471. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9430              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9430              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=759&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=107              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]