ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Arūpāvacaradukaṃ
            paṭiccavāro
   [782]  Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  arūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā dve
khandhe  ...  paṭisandhi  .  arūpāvacaraṃ  dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  arūpāvacare  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  arūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca arūpāvacaro ca
naarūpāvacaro  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: arūpāvacaraṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:
naarūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe naarūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ ... . arūpāvacarañca naarūpāvacarañca
dhammaṃ   paṭicca  naarūpāvacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
arūpāvacare  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Saṅkhittaṃ.
   [783]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  pañca
anantare  dve  samanantare  dve sahajāte pañca aññamaññe dve
nissaye  pañca  upanissaye  dve purejāte dve āsevane dve
kamme pañca vipāke pañca āhāre pañca avigate pañca.
   [784] Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati
nahetupaccayā: ahetukaṃ na arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhi  yāva
asaññasattā   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . ... naārammaṇapaccayā;
tīṇi.
   [785]  Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  arūpāvacare  khandhe  paṭicca  arūpāvacarā adhipati
vipākaṃ arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhi  .  naarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  naarūpāvacaro  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā:  naarūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo
Khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ... paṭisandhi yāva
asaññasattā. ... Naanantarapaccayā: .pe. Naupanissayapaccayā:.
   [786]  Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro dhammo uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpe  arūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  paṭisandhi  .  mūlaṃ  arūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  naarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpe  naarūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo
khandhā dve khandhe ... paṭisandhi yāva asaññasattā . Arūpāvacarañca
naarūpāvacarañca  dhammaṃ  paṭicca  naarūpāvacaro  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpāvacare  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. ... Napacchājātapaccayā:.
   [787] Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro dhammo uppajjati naāsevana-
paccayā: vipākaṃ arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhi. Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati naāsevana-
paccayā: arūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ
paṭicca  naarūpāvacaro  dhammo uppajjati naāsevanapaccayā: naarūpāvacaraṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
... yāva asaññasattā . arūpāvacarañca naarūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca
naarūpāvacaro dhammo uppajjati naāsavenapaccayā: arūpāvacare khandhe ca
Mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [788]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā dve
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  pañca  naāsevane  cattāri
nakamme  dve  navipāke  pañca  naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte
dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
     Itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 483-486. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9730              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9730              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=782&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=110              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]