ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [789] Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā arūpāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .  naarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paccayā
naarūpāvacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naarūpāvacaraṃ  ekaṃ
khandhaṃ  yāva  ajjhattikā  mahābhūtā  .  naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā
arūpāvacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā
arūpāvacarā  khandhā  .  naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā arūpāvacaro ca
naarūpāvacaro  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  vatthuṃ paccayā
arūpāvacarā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {789.1} Arūpāvacarañca naarūpāvacarañca dhammaṃ paccayā arūpāvacaro
dhammo uppajjati hetupaccayā: arūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā
tayo  khandhā  dve  khandhe  ... . arūpāvacarañca naarūpāvacarañca
Dhammaṃ  paccayā  naarūpāvacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
arūpāvacare  khandhe  ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Arūpāvacarañca  naarūpāvacarañca  dhammaṃ  paccayā  arūpāvacaro  ca
naarūpāvacaro  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  arūpāvacaraṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo khandhā dve khandhe ...
Arūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [790]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  nava
anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  nava aññamaññe
cattāri   nissaye   nava   upanissaye   cattāri  purejāte
cattāri  āsevane  cattāri  kamme  nava  vipāke  dve .pe.
Avigate nava.
   [791]  Naarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paccayā  naarūpāvacaro  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  naarūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ yāva
asaññasattā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  ...
Vatthuṃ  paccayā  ahetukā  naarūpāvacarā  khandhā  vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paccayā  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho. ... Naārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [792] Arūpāvacaraṃ dhammaṃ paccayā arūpāvacaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  arūpāvacare  khandhe  paccayā  arūpāvacarā  adhipati
vipākaṃ  arūpāvacaraṃ  ekaṃ khandhaṃ ... paṭisandhi . naarūpāvacaraṃ dhammaṃ
Paccayā  naarūpāvacaro  dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: naarūpāvacaraṃ
ekaṃ khandhaṃ ... Paṭisandhi yāva asaññasattā.
   [793]  Nahetuyā  ekaṃ naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā cattāri
naanantare  tīṇi  nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  cattāri  napacchājāte  nava  naāsevane  cattāri
nakamme  cattāri  navipāke  nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte
dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
     Itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 486-488. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9789              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9789              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=789&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=111              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]