ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

            Ācayagāmittikasaraṇadukaṃ
   [903]  Ācayagāmiṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ācayagāmī saraṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [904] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
      Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [905]  Ācayagāmiṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ācayagāmī araṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  apacayagāmiṃ  araṇaṃ dhammaṃ
paṭicca  apacayagāmī  araṇo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Nevācayagāmināpacayagāmiṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī
araṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  ācayagāmiṃ  araṇañca
nevācayagāmināpacayagāmiṃ  araṇañca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī
araṇo   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   .  apacayagāmiṃ
araṇañca   nevācayagāmināpacayagāmiṃ   araṇañca   dhammaṃ   paṭicca
nevācayagāmināpacayagāmī araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [906]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
avigate nava.
  Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [907]  Ācayagāmī  araṇo  dhammo  ācayagāmissa  araṇassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi . apacayagāmī araṇo dhammo
apacayagāmissa  araṇassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi .
Nevācayagāmināpacayagāmī  araṇo  dhammo  nevācayagāmināpacayagāmissa
araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [908]  Ācayagāmī  araṇo  dhammo  ācayagāmissa  araṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [909]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  satta  adhipatiyā  dasa
anantare cha avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Ācayagāmittikasaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 515-516. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10119              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10119              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=903&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=211              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2814              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com