ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
         anulomatikattikapaṭṭhānaṃ 1-
              --------------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Kusalattikavedanāttikaṃ
   [1]  Kusalaṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . akusalaṃ
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca akusalo sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . abyākataṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ    paṭicca    abyākato    sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [2] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
    Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [3]   Kusalo  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  kusalassa
sukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa hetupaccayena paccayo: . akusalo
sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  akusalassa  sukhāyavedanāyasampayuttassa
dhammassa    hetupaccayena    paccayo:    .   abyākato
@Footnote: 1 ito paraṃ khemacārittherena dhammatilokācariyena paṭhamavāre sodhitaṃ.
Sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  abyākatassa sukhāyavedanāyasampayuttassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [4]   Kusalo  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  kusalassa
sukhāyavedanāyasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [5] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava.
    Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [6]  Akusalaṃ  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca akusalo
dukkhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [7]  Akusalaṃ  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca akusalo
dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā: .
Abyākataṃ   dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dukkhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [8] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe dve avigate dve.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [9]  Akusalo  dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  akusalassa
dukkhāyavedanāyasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [10]  Akusalo  dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  akusalassa
dukkhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: .
Abyākato    dukkhāyavedanāyasampayutto    dhammo   akusalassa
dukkhāyavedanāyasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [11] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe dve.
    Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [12]  Kusalaṃ adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo
adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Akusalaṃ   adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  akusalo
adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Abyākataṃ  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [13] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
    Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [14]  Kusalo  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo kusalassa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: .
Akusalo   adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   akusalassa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: .
Abyākato   adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo  abyākatassa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [15]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta
anantare satta upanissaye nava avigate tīṇi.
    Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikavedanāttikaṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 529-531. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10348              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10348              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=1&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=224              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2875              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com