ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Kusalattikapītittikaṃ
   [48]  Kusalaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo pītisahagato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
pītisahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . abyākataṃ pītisahagataṃ
dhammaṃ paṭicca abyākato pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [49] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
    Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [50]  Kusalo pītisahagato dhammo kusalassa pītisahagatassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  akusalo  pītisahagato  dhammo akusalassa
pītisahagatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  abyākato
Pītisahagato  dhammo  abyākatassa  pītisahagatassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [51]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta
anantare pañca avigate tīṇi.
    Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [52]  Kusalaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sukhasahagato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
sukhasahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . abyākataṃ sukhasahagataṃ
dhammaṃ paṭicca abyākato sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [53] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
    Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
   [54] Kusalaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo upekkhāsahagato
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  upekkhāsahagataṃ
dhammaṃ paṭicca akusalo upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Abyākataṃ    upekkhāsahagataṃ   dhammaṃ   paṭicca   abyākato
upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [55] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi.
    Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikapītittikaṃ niṭṭhitaṃ.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 537-538. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10516              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10516              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=48&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=229              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2922              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com