ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

             Kusalattikahīnattikaṃ
   [93]  Akusalaṃ  hīnaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  hīno  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [94] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ. Sabbattha vitthāro.
   [95]  Kusalaṃ  majjhimaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo majjhimo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  majjhimaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
majjhimo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  majjhimaṃ  dhammaṃ
paṭicca  kusalo  majjhimo  ca  abyākato  majjhimo  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  majjhimaṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  majjhimo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  kusalaṃ
majjhimañca  abyākataṃ  majjhimañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  majjhimo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [96]  Kusalaṃ  majjhimaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo majjhimo dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  abyākataṃ  majjhimaṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato majjhimo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [97] Hetuyā pañca ārammaṇe dve avigate pañca.
   Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [98]  Kusalo  majjhimo  dhammo  kusalassa  majjhimassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  abyākato  majjhimo  dhammo
abyākatassa majjhimassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [99]  Kusalo  majjhimo  dhammo  kusalassa  majjhimassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  kusalo  majjhimo  dhammo  abyākatassa
majjhimassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  abyākato
majjhimo  dhammo  abyākatassa  majjhimassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:   abyākato   majjhimo  dhammo  kusalassa  majjhimassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [100] Hetuyā cattāri ārammaṇe cattāri avigate satta.
   Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [101]  Kusalaṃ  paṇītaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  paṇīto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  . abyākataṃ paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [102] Hetuyā dve avigate dve.
     Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha vitthāro.
            -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 545-546. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10667              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10667              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=93&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=236              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2967              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com