ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikamicchattattikaṃ
   [103] Akusalaṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca akusalo micchattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [104] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ. Sabbattha vitthāro.
   [105]  Kusalaṃ  sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca kusalo sammattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [106] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
    Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [107]  Kusalaṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo aniyato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
aniyato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  aniyataṃ  dhammaṃ
paṭicca  kusalo aniyato ca abyākato aniyato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  akusalaṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo aniyato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  abyākataṃ  aniyataṃ dhammaṃ
paṭicca abyākato aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [108] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
   Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [109]  Kusalo  aniyato  dhammo  kusalassa aniyatassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  . akusalo aniyato dhammo akusalassa
Aniyatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  abyākato
aniyato  dhammo  abyākatassa  aniyatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [110] Hetuyā satta ārammaṇe nava avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikamicchattattikaṃ niṭṭhitaṃ.
              -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 547-548. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10701              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10701              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=103&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=237              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2977              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com