ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikaatītārammaṇattikaṃ
   [119]  Kusalaṃ  atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo atītārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  atītārammaṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  akusalo  atītārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Abyākataṃ  atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  atītārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [120] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi.
   Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [121]  Kusalo  atītārammaṇo  dhammo kusalassa atītārammaṇassa
Dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  akusalo atītārammaṇo dhammo
akusalassa  atītārammaṇassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: .
Abyākato   atītārammaṇo  dhammo  abyākatassa  atītārammaṇassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [122] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava avigate tīṇi.
   Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [123]   Kusalaṃ  anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [124] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [125]   Kusalo   anāgatārammaṇo   dhammo   kusalassa
anāgatārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [126] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [127]  Kusalaṃ  paccuppannārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  kusalo
paccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [128] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [129]   Kusalo   paccuppannārammaṇo   dhammo  kusalassa
paccuppannārammaṇassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  akusalo
Paccuppannārammaṇo   dhammo   akusalassa   paccuppannārammaṇassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  abyākato paccuppannārammaṇo
dhammo  abyākatassa  paccuppannārammaṇassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [130] Hetuyā tīṇi ārammaṇe cha avigate tīṇi.
   Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Kusalattikaatītārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 549-551. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10751              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10751              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=119&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=241              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2993              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com