ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Sanidassanattikakusalattikaṃ
   [217]  Anidassanaappaṭighaṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:. Sabbattha ekaṃ.
   [218]  Anidassanaappaṭighaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:. Sabbattha ekaṃ.
   [219] Anidassanasappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  anidassanasappaṭighaṃ
abyākataṃ   dhammaṃ   paṭicca   sanidassanasappaṭigho   abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  anidassanasappaṭighaṃ  abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  abyākato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  anidassanasappaṭighaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho  abyākato  ca  anidassanaappaṭigho  abyākato  ca
dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:   cattāri  anidassanasappaṭighaṃ
abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho abyākato ca anidassanaappaṭigho
abyākato   ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā  pañca:
Anidassanasappaṭighaṃ   abyākataṃ   dhammaṃ   paṭicca  sanidassanasappaṭigho
abyākato  ca  anidassanasappaṭigho  abyākato  ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:   cha  anidassanasappaṭighaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho  abyākato  ca  anidassanasappaṭigho  abyākato  ca
anidassanaappaṭigho  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
satta  .  anidassanaappaṭighaṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho
abyākato   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   satta  .
Anidassanasappaṭighaṃ   abyākatañca   anidassanaappaṭighaṃ   abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho  abyākato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: satta.
   [220] Hetuyā ekavīsa avigate ekavīsa.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
        Sanidassanattikakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
        Anulomatikattikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 569-570. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=11135              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11135              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=217&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=265              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3091              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12848              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12848              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com