ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

             Hetudukapiṭṭhidukaṃ
   [114] Hetuṃ dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nava  .  hetuṃ nadassanenapahātabbaṃ
dhammaṃ    paṭicca    hetu    nadassanenapahātabbo   dhammo
uppajjati hetupaccayā: nava.
   [115] Hetu bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu bhāvanāyapahātabbo
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   nava   .   hetuṃ
Nabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   paṭicca  hetu  nabhāvanāyapahātabbo
dhammo uppajjati hetupaccayā: nava.
   [116]  Hetuṃ  dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
dassanenapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nava .
Hetuṃ nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nadassanenapahātabbahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā: nava.
   [117]  Hetuṃ  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nava .
Hetuṃ nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā: nava.
   [118]  Hetuṃ  savitakkaṃ  dhammaṃ paṭicca hetu savitakko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nava  . hetuṃ avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca hetu
avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā: nava.
   [119]  Hetuṃ  savicāraṃ  dhammaṃ paṭicca hetu savicāro dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nava  . hetuṃ avicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu
avicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: nava.
   [120] Hetuṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca ... hetuṃ appītikaṃ dhammaṃ
paṭicca ... . hetuṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... hetuṃ napītisahagataṃ
dhammaṃ paṭicca ... . hetuṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... Hetuṃ nasukhasahagataṃ
dhammaṃ paṭicca ... . hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... hetuṃ
Naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... . Hetuṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca ...
Hetuṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca .... Hetuṃ rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca ...
Hetuṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca .... Hetuṃ arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca ...
Hetuṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca .... Hetuṃ pariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Hetuṃ apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca .... Hetuṃ niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Hetuṃ aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca ... . hetuṃ niyataṃ dhammaṃ paṭicca ...
Hetuṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca ... . hetuṃ sauttaraṃ dhammaṃ paṭicca ...
Hetuṃ anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca .... Hetuṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....
   [121] Hetuṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu araṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [122] Hetuyā nava. Sabbattha vitthāro.
          Hetudukapiṭṭhidukaṃ niṭṭhitaṃ.
               ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 591-593. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=11566              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11566              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=114&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=301              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3208              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com