ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Mahantaradukahetudukaṃ
   [146]  Sārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇaṃ  nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nocittaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . cetasikaṃ
hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . cittasampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
Cittasaṃsaṭṭhaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . cittasamuṭṭhānaṃ hetuṃ dhammaṃ
paṭicca ... . cittasahabhuṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . Cittānuparivattiṃ
hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  . cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattiṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . bāhiraṃ hetuṃ dhammaṃ
paṭicca ... . noupādā hetuṃ dhammaṃ paṭicca .... Upādinnaṃ hetuṃ
dhammaṃ paṭicca ... Anupādinnaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Mahantaradukahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 598. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=11699              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11699              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=146&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=310              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3240              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com