ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

         Hetudukaajjhattārammaṇattikaṃ
               paṭiccavāro
   [842]   Hetuṃ   ajjhattārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  hetu
ajjhattārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ
ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  ajjhattārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ  ajjhattārammaṇañca  nahetuṃ
ajjhattārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  ajjhattārammaṇo  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [843]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [844]   Nahetuṃ  ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
ajjhattārammaṇo   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā:   nahetuṃ
ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  ajjhattārammaṇo  dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [845]   Hetuṃ   ajjhattārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  hetu
Ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [846]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [847] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [848] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropī
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [849]  Hetu ajjhattārammaṇo dhammo hetussa ajjhattārammaṇassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [850]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [851]  Hetu ajjhattārammaṇo dhammo hetussa ajjhattārammaṇassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [852] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [853] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [854] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇataṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
             --------
            Paṭiccavāro
   [855]   Hetuṃ   bahiddhārammaṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca  hetu
bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [856] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
   [857]   Nahetuṃ   bahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [858]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [859] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [860] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [861]  Hetu  bahiddhārammaṇo  dhammo hetussa bahiddhārammaṇassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [862]  Hetu  bahiddhārammaṇo  dhammo hetussa bahiddhārammaṇassa
Dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [863]  Hetu  bahiddhārammaṇo  dhammo hetussa bahiddhārammaṇassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati  tīṇi  .  nahetu
bahiddhārammaṇo   dhammo   nahetussa   bahiddhārammaṇassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: sahajātādhipati tīṇi.
   [864]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  cha
kamme tīṇi vipāke nava āhāre tīṇi avigate nava.
   [865]  Hetu  bahiddhārammaṇo  dhammo hetussa bahiddhārammaṇassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [866] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [867] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [868] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Hetudukaajjhattārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 139-142. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=2732              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=2732              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=842&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=21              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=842              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com