ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

         Hetudukasanidassanasappaṭighattikaṃ
            paṭiccavāro
   [869] Nahetuṃ anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anidassanasappaṭigho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  .  ...  adhipatipaccayā:
sahajātapaccayā:   aññamaññapaccayā:  nissayapaccayā:  kammapaccayā:
vipākapaccayā: āhārapaccayā: indriyapaccayā: jhānapaccayā: maggapaccayā:
vippayuttapaccayā: atthipaccayā: avigatapaccayā:.
   [870]  Hetuyā  ekaṃ  adhipatiyā  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ
aññamaññe  ekaṃ  nissaye  ekaṃ  kamme  ekaṃ  vipāke  ekaṃ
āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  jhāne  ekaṃ  magge  ekaṃ
vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [871]  Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ .
Sabbe paccayā kātabbā .pe. Novigate ekaṃ.
            Pañhāvāro
   [872]   Nahetu   anidassanasappaṭigho   dhammo   nahetussa
anidassanasappaṭighassa    dhammassa    sahajātapaccayena   paccayo:
aññamaññapaccayena  paccayo:  nissayapaccayena  paccayo:  atthipaccayena
paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
           Sabbattha ekaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [873]   Hetuṃ   anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
anidassanaappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nahetuṃ
anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  anidassanaappaṭigho  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ  anidassanaappaṭighañca nahetuṃ
anidassanaappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  anidassanaappaṭigho  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [874]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  kamme nava vipāke
nava āhāre nava avigate nava.
   [875]  Nahetuṃ  anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
anidassanaappaṭigho   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā:  nahetuṃ
anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  anidassanaappaṭigho  dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [876]  Nahetuṃ  anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [877]   Hetuṃ   anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [878]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
napurejāte  nava  napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme
tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge
Ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  nava  nonatthiyā  tīṇi
novigate tīṇi.
   [879] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [880] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [881] Hetu anidassanaappaṭigho dhammo hetussa anidassanaappaṭighassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [882] Hetu anidassanaappaṭigho dhammo hetussa anidassanaappaṭighassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [883] Hetu anidassanaappaṭigho dhammo hetussa anidassanaappaṭighassa
dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:    ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  tīṇi  .  nahetu  anidassanaappaṭigho dhammo nahetussa
anidassanaappaṭighassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo: ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  tīṇi  .  hetu  anidassanaappaṭigho  ca  nahetu
anidassanaappaṭigho  ca  dhammā  hetussa  anidassanaappaṭighassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [884]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
Nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte
tīṇi   āsevane   nava   kamme   tīṇi   vipāke   nava
āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava
sampayutte  nava  vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava
vigate nava avigate nava.
   [885]   Hetu   anidassanaappaṭigho   dhammo   hetussa
anidassanaappaṭighassa    dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: .
   [886] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [887] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [888] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
       Hetudukasanidassanasappaṭighattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 143-146. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=2803              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=2803              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=869&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=22              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=869              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12804              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12804              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com