ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Hetusahetukadukakusalattikaṃ
            paṭiccavāro
   [976]   Hetuñcevasahetukañca   kusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca
hetucevasahetukoca  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi .
Sahetukañcevanacahetuṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca sahetukocevanacahetu kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . hetuñcevasahetukañca kusalañca
sahetukañcevanacahetuṃ  kusalañca  dhammaṃ  paṭicca  hetucevasahetukoca
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [977]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  kamme  nava
āhāre nava avigate nava.
   [978] Hetuñcevasahetukañca kusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetucevasahetukoca
Kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [979]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [980] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [981] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [982]  Hetucevasahetukoca kusalo dhammo hetussacevasahetukassaca
kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [983]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi
āhāre tīṇi avigate nava.
   [984]  Hetucevasahetukoca kusalo dhammo hetussacevasahetukassaca
kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo: upanisayapaccayena paccayo:.
   [985] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [986] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [987] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
             --------
            Paṭiccavāro
   [988] Hetuñcevasahetukañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetucevasahetukoca
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [989]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  kamme  nava
āhāre nava avigate nava.
   [990] Hetuñcevasahetukañca akusalaṃ dhammaṃ paṭicca hetucevasahetukoca
akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [991]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava napacchājāte nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  navippayutte
nava.
   [992] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [993] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [994] Hetucevasahetukoca akusalo dhammo hetussacevasahetukassaca
akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [995]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  kamme  tīṇi
āhāre tīṇi avigate nava.
   [996] Hetucevasahetukoca akusalo dhammo hetussacevasahetukassaca
akusalassa     dhammassa     ārammaṇapaccayena    paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [997] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [998] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [999] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [1000] Hetuñcevasahetukañca abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetucevasahetukoca
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1001]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava kamme nava vipāke
nava avigate nava.
   [1002] Hetuñcevasahetukañca abyākataṃ dhammaṃ paṭicca hetucevasahetukoca
abyākato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [1003]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [1004] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [1005] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1006] Hetucevasahetukoca abyākato dhammo hetussacevasahetukassaca
abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1007]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi vipāke nava āhāre tīṇi avigate nava.
   [1008] Hetucevasahetukoca abyākato dhammo hetussacevasahetukassaca
abyākatassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [1009] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1010] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [1011] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Hetusahetukadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 160-164. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=3151              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=3151              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=976&items=36              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=25              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=976              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com