ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Nahetusahetukadukakusalattikaṃ
              paṭiccavāro
   [1048]  Nahetuṃ  sahetukaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1049]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  ekaṃ  sabbattha  ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [1050]  Naadhipatiyā  ekaṃ  napurejāte ekaṃ navipāke ekaṃ
Navippayutte ekaṃ.
         Pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [1051]  Nahetuṃ sahetukaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1052]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  ekaṃ  sabbattha  ekaṃ
avigate ekaṃ.
  Hetupaccayo natthi. Pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
  Pañhāvārepi imesaṃ tiṇṇaṃ hetupaccayo natthi.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [1053] Nahetuṃ sahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko
abyākato  dhammo  uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ sahetukaṃ abyākataṃ
dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:
nahetuṃ  sahetukaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  sahetuko
abyākato  ca  nahetu  ahetuko  abyākato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: . nahetuṃ ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . nahetuṃ sahetukaṃ
abyākatañca   nahetuṃ   ahetukaṃ   abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
Nahetu sahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1054]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā pañca
kamme nava vipāke nava avigate nava.
   [1055] Nahetuṃ ahetukaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko
abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [1056]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava   nakamme   dve  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [1057] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [1058] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1059] Nahetu sahetuko abyākato dhammo nahetussa sahetukassa
abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1060]  Ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  cattāri  anantare
cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  satta  aññamaññe  cha
Nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte  dve pacchājāte
dve  āsevane  dve  kamme  cattāri  vipāke  cattāri
āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cattāri  magge
tīṇi   sampayutte   dve  vippayutte  tīṇi  atthiyā  satta
natthiyā cattāri vigate cattāri avigate satta.
   [1061] Nahetu sahetuko abyākato dhammo nahetussa sahetukassa
abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [1062] Nahetuyā satta naārammaṇe satta.
   [1063] Ārammaṇapaccayā nahetuyā cattāri.
   [1064] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Nahetusahetukadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
         Hetugocchakadukatikaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 169-172. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=3330              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=3330              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1048&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=27              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1048              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com