ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Sappaṭighadukakusalattikaṃ
              paṭiccavāro
   [1097]  Appaṭighaṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1098]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  ekaṃ  vippayutte ekaṃ
avigate ekaṃ.
         Pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [1099]  Appaṭighaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appaṭigho  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1100] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
         Pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [1101]   Sappaṭighaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: sappaṭighaṃ abyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  appaṭigho  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sappaṭigho  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho  abyākato  ca
appaṭigho abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: nava.
   [1102]   Appaṭighaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  appaṭigho
abyākato dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [1103]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  nava
aññamaññe  cha  nissaye  nava  upanissaye  ekaṃ  kamme  nava
vipāke nava avigate nava.
   [1104]   Sappaṭighaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho
abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [1105] Nahetuyā nava sabbattha nava novigate nava.
            Pañhāvāro
   [1106]  Appaṭigho  abyākato  dhammo uppaṭighassa abyākatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1107]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  tīṇi
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  nava  aññamaññe
cha   nissaye   nava   upanissaye   dve  purejāte  tīṇi
Pacchājāte  tīṇi  āsevane  ekaṃ  kamme  tīṇi  vipāke  tīṇi
āhāre  tīṇi  indriye  pañca  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi
sampayutte  ekaṃ  vippayutte  cattāri  atthiyā  nava  natthiyā
ekaṃ vigate ekaṃ avigate nava.
   [1108]  Sappaṭigho  abyākato  dhammo sappaṭighassa abyākatassa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo: .pe.
   [1109] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1110] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [1111] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Sappaṭighadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 178-180. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=3500              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=3500              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1097&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=31              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1097              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com