ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Lokiyadukakusalattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1125]  Lokiyaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca lokiyo kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  . lokuttaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca lokuttaro
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1126]  Lokiyaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca lokiyo kusalo dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  lokuttaraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
lokuttaro kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [1127]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  dve
kamme dve avigate dve.
   [1128] Naadhipatiyā dve naāsevane ekaṃ navippayutte dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1129]  Lokiyo  kusalo  dhammo  lokiyassa kusalassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  lokuttaro  kusalo dhammo lokuttarassa
kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:. Dve.
   [1130]  Lokiyo  kusalo  dhammo  lokiyassa kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  lokuttaro kusalo dhammo lokiyassa
Kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1131]  Lokiyo  kusalo  dhammo  lokiyassa kusalassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati sahajātādhipati . lokuttaro
kusalo  dhammo  lokuttarassa  kusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo: sahajātādhipati . lokuttaro kusalo dhammo lokiyassa kusalassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati.
   [1132]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  tīṇi
anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte  dve  .pe.
Upanissaye  cattāri  āsevane  dve kamme dve āhāre dve
avigate dve.
             ----------
            Paṭiccavāro
   [1133]  Lokiyaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1134] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
  Sahajātavāropi .pe. Pañhāvāropi sabbattha sadisā.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [1135]  Lokiyaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca lokiyo abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . lokuttaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca
Lokuttaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1136]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  kamme  pañca
vipāke pañca avigate pañca.
   [1137]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
dve  .pe.  napurejāte  cattāri  napacchājāte  pañca  .pe.
Nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ  naāhāre  ekaṃ .pe. namagge
ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  dve  nonatthiyā  tīṇi
novigate tīṇi.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1138]  Lokiyo  abyākato  dhammo  lokiyassa  abyākatassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  lokuttaro abyākato dhammo
lokuttarassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1139]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā
cattāri   anantare   cattāri   sahajāte  pañca  aññamaññe
dve  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte  dve
pacchājāte  dve  āsevane  ekaṃ  kamme tīṇi vipāke cattāri
āhāre  cattāri  .pe.  magge  cattāri  sampayutte  dve
Vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Lokiyadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 183-186. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=3591              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=3591              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1125&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=33              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1125              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com