ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

            Āsavasāsavadukakusalattikaṃ
                paṭiccavāro
   [1182]   Sāsavañcevanocaāsavaṃ   kusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca
sāsavocevanocaāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1183] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
    Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
                -----------
                Paṭiccavāro
   [1184]   Āsavañcevasāsavañca   akusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca
āsavocevasāsavoca  akusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Sāsavañcevanocaāsavaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sāsavocevanocaāsavo
akusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: tīṇi . āsavañcevasāsavañca
akusalañca   sāsavañcevanocaāsavaṃ   akusalañca   dhammaṃ   paṭicca
āsavocevasāsavoca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1185] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
   [1186] Sāsavañcevanocaāsavaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavocevasāsavoca
akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [1187]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi navipāke nava
Navippayutte nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi
  saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1188] Āsavocevasāsavoca akusalo dhammo āsavassacevasāsavassaca
akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1189]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [1190] Āsavocevasāsavoca akusalo dhammo āsavassacevasāsavassaca
akusalassa     dhammassa     ārammaṇapaccayena    paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [1191] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1192] Hetupaccayā naārammaṇe satta.
   [1193] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
             ----------
            Paṭiccavāro
   [1194]   Sāsavañcevanocaāsavaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
sāsavocevanocaāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1195] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
    Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
        Āsavasāsavadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 194-196. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=3801              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=3801              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1182&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1182              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]