ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

              paṭiccavāro
   [1230]  Saññojaniyaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca saññojaniyo kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . asaññojaniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca
asaññojaniyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1231] Hetuyā dve ārammaṇe dve.
  Yathā cūḷantaraduke lokiyalokuttaradukagamanaṃ evaṃ imampi
  ñātabbaṃ. Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
              -----------
              Paṭiccavāro
   [1232]  Saññojaniyaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saññojaniyo
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1233] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
    Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
               ----------
              Paṭiccavāro
   [1234]  Saññojaniyaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  saññojaniyo
abyākato  dhammo  uppajjati hetupaccayā: . asaññojaniyaṃ abyākataṃ
dhammaṃ   paṭicca   asaññojaniyo  abyākato  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā:  asaññojaniyaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  saññojaniyo
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  asaññojaniyaṃ  abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  saññojaniyo  abyākato  ca asaññojaniyo abyākato
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  saññojaniyaṃ  abyākatañca
asaññojaniyaṃ  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  saññojaniyo  abyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1235]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  pañca
avigate pañca.
        Cūḷantaraduke lokiyalokuttaradukasadisaṃ
    sahajātavāropi .pe. Sampayuttavāropi vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1236]   Saññojaniyo  abyākato  dhammo  saññojaniyassa
abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  asaññojaniyo
abyākato  dhammo  asaññojaniyassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo: tīṇi.
   [1237]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
cattāri avigate satta.
   [1238]   Saññojaniyo  abyākato  dhammo  saññojaniyassa
abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:
Pacchājātapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayena paccayo:.
   [1239] Nahetuyā satta naārammaṇe satta.
   [1240] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri.
   [1241] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Saññojaniyadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
             -------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 203-205. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=3971              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=3971              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1230&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=42              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1230              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com