ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

        Ganthavippayuttaganthaniyadukakusalattikaṃ
              paṭiccavāro
   [1333]   Ganthavippayuttaṃ  ganthaniyaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
ganthavippayutto  ganthaniyo  kusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Ganthavippayuttaṃ  aganthaniyaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto aganthaniyo
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1334] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
  Sahajātavāropi .pe. Pañhāvāropi sabbattha vitthāretabbā.
              ----------
              Paṭiccavāro
   [1335]  Ganthavippayuttaṃ  ganthaniyaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
ganthavippayutto ganthaniyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1336] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
     Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
              ----------
              Paṭiccavāro
   [1337]  Ganthavippayuttaṃ  ganthaniyaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
ganthavippayutto ganthaniyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Ganthavippayuttaṃ aganthaniyaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto aganthaniyo
abyākato   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   tīṇi  .
Ganthavippayuttaṃ ganthaniyaṃ abyākatañca ganthavippayuttaṃ aganthaniyaṃ abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  ganthavippayutto aganthaniyo abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [1338]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  vipāke  pañca
avigate pañca.
       Sahajātavāropi .pe. Sampayuttavāropi
        paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1339]   Ganthavippayutto   ganthaniyo  abyākato  dhammo
ganthavippayuttassa  ganthaniyassa  abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  .  ganthavippayutto  aganthaniyo  abyākato  dhammo
ganthavippayuttassa  aganthaniyassa  abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo: tīṇi.
   [1340]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā
cattāri avigate satta.
   [1341] Nahetuyā satta naārammaṇe satta.
   [1342] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri.
   [1343] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
       Ganthavippayuttaganthaniyadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
        Ganthagocchakadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
   Oghagocchakampi yogagocchakampi āsavagocchakadukakusalattikasadisaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 221-223. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=4317              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=4317              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1333&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=52              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1333              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com