ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Nīvaraṇadukakusalattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1344]  Nonīvaraṇaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo  kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1345] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
     Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [1346]  Nīvaraṇaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nīvaraṇaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo
akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nīvaraṇaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ
Paṭicca  nīvaraṇo  akusalo  ca  nonīvaraṇo  akusalo  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [1347] Hetuyā nava ārammaṇe nava.
   [1348]  Nīvaraṇaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇo  akusalo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchānīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ
paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ  .  nonīvaraṇaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo
akusalo   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  avijjānīvaraṇaṃ . nīvaraṇaṃ akusalañcano
nīvaraṇaṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇo  akusalo  dhammo
uppajjati   nahetupaccayā:   vicikicchānīvaraṇañca   uddhaccanīvaraṇañca
sampayuttake ca khandhe paṭicca avijjānīvaraṇaṃ.
   [1349]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  nava  napurejāte
nava .pe. Navippayutte nava.
  Sahajātavārepi sampayuttavārepi sabbattha nava.
            Pañhāvāro
   [1350]  Nīvaraṇo  akusalo  dhammo  nīvaraṇassa  akusalassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1351]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [1352] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1353] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [1354] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [1355]  Nonīvaraṇaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1356] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
     Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
         Nīvaraṇadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
              ----------
           Nīvaraṇiyadukakusalattikaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 223-225. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=4361              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=4361              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1344&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=53              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1344              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com