ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Sārammaṇadukakusalattikaṃ
              paṭiccavāro
   [1418]  Sārammaṇaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo  kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
  Yathā sappaccayaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca evaṃ vitthāretabbaṃ.
               --------
             Paṭiccavāro
   [1419]  Sārammaṇaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca sārammaṇo akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
       Yathā sappaccayaṃ akusalaṃ evaṃ kātabbaṃ.
              -----------
             Paṭiccavāro
   [1420]  Sārammaṇaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  anārammaṇaṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  anārammaṇo  abyākato  dhammo uppajjati
hetupaccayā:   tīṇi   .  sārammaṇaṃ  abyākatañca  anārammaṇaṃ
abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo  abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [1421]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  pañca
.pe. Aññamaññe cha purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ .pe.
   [1422]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  .pe.  nakamme  dve  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  dve  namagge  nava  nasampayutte tīṇi
navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve.
             --------
            Pañhāvāro
   [1423]   Sārammaṇo   abyākato   dhammo  sārammaṇassa
abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [1424]   Sārammaṇo   abyākato   dhammo  sārammaṇassa
abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  anārammaṇo
abyākato  dhammo sārammaṇassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo: dve.
   [1425]   Sārammaṇo   abyākato   dhammo  sārammaṇassa
abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati
tīṇi   .   anārammaṇo   abyākato   dhammo   sārammaṇassa
abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati.
   [1426]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  dve  adhipatiyā cattāri
anantare  ekaṃ  .pe.  sahajāte  satta  aññamaññe  cha nissaye
satta  upanissaye  dve  purejāte  ekaṃ  pacchājāte  ekaṃ
āsevane  ekaṃ  kamme  tīṇi  vipāke  tīṇi  .pe.  sampayutte
ekaṃ vippayutte dve .pe.
         Sārammaṇadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
               ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 238-240. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=4648              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=4648              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1418&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=64              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1418              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com