ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

            Cittadukakusalattikaṃ
              paṭiccavāro
   [1427]  Cittaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nocitto kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nocittaṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto
kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nocittaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  citto  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nocittaṃ
kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  citto kusalo ca nocitto kusalo ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  cittaṃ  kusalañca  nocittaṃ  kusalañca
Dhammaṃ paṭicca nocitto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1428]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  pañca  sabbattha  pañca
avigate pañca.
   [1429]  Naadhipatiyā  pañca  napurejāte  pañca  napacchājāte
pañca  naāsevane  pañca  nakamme tīṇi navipāke pañca navippayutte
pañca.
  Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1430]  Nocitto  kusalo dhammo nocittassa kusalassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nocitto  kusalo  dhammo cittassa kusalassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nocitto  kusalo dhammo cittassa
kusalassa ca nocittassa kusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1431]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate pañca.
   [1432] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1433] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [1434] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
               ----------
              Paṭiccavāro
   [1435]  Cittaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nocittaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto
akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nocittaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  citto  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nocittaṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  citto  akusalo  ca  nocitto akusalo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  cittaṃ  akusalañca  nocittaṃ
akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nocitto  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [1436] Hetuyā pañca ārammaṇe pañca avigate pañca.
      Cittadukakusalasadisaṃ nahetuyāpi kātabbaṃ.
      Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
            ------------
            Paṭiccavāro
   [1437]  Cittaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca nocitto abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . nocittaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca
nocitto  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nocittaṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  citto  abyākato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nocittaṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca citto abyākato ca
nocitto  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: .
Cittaṃ  abyākatañca  nocittaṃ  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  nocitto
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1438]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  pañca  vipāke  pañca
avigate pañca.
   [1439]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
pañca  .pe.  nakamme  tīṇi  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  pañca  namagge  pañca  nasampayutte
tīṇi navippayutte pañca.
  Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1440]  Nocitto  abyākato  dhammo nocittassa abyākatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
        Cittadukakusalasadisaṃ vitthāretabbaṃ.
   [1441]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  .pe.  sahajāte  pañca purejāte tīṇi āsevane
nava  kamme  tīṇi  vipāke  pañca  vippayutte  pañca  atthiyā
pañca natthiyā nava.
         Cittadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 240-243. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=4691              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=4691              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1427&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=65              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1427              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com