ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Cittasampayuttadukakusalattikaṃ
               paṭiccavāro
   [1454]  Cittasampayuttaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasampayutto
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1455] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
  Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
                --------
               Paṭiccavāro
   [1456]  Cittasampayuttaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasampayutto
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1457] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
  Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
              --------------
               Paṭiccavāro
   [1458]  Cittasampayuttaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca cittasampayutto
Abyākato   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   cittasampayuttaṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittavippayutto abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā:  cittasampayuttaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca cittasampayutto
abyākato   ca   cittavippayutto   abyākato   ca   dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  cittavippayuttaṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca
cittavippayutto abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: cittavippayuttaṃ
abyākataṃ   dhammaṃ  paṭicca  cittasampayutto  abyākato  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cittavippayuttaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
cittasampayutto  abyākato  ca  cittavippayutto  abyākato  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  cittasampayuttaṃ  abyākatañca
cittavippayuttaṃ   abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   cittasampayutto
abyākato  dhammo  uppajjati hetupaccayā: cittasampayuttaṃ abyākatañca
cittavippayuttaṃ  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  cittavippayutto abyākato
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   cittasampayuttaṃ  abyākatañca
cittavippayuttaṃ  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  cittasampayutto abyākato
ca cittavippayutto abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [1459]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  pañca
aññamaññe  cha  purejāte  ekaṃ  āsevane  ekaṃ  kamme  nava
vipāke nava avigate nava.
   [1460]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  .pe.  napurejāte nava .pe. nakamme dve navipāke pañca
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  dve  namagge nava
nasampayutte tīṇi navippayutte dve .pe.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
            Pañhāvāro
   [1461]  Cittasampayutto  abyākato  dhammo  cittasampayuttassa
abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [1462]  Cittasampayutto  abyākato  dhammo  cittasampayuttassa
abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: . cittavippayutto
abyākato   dhammo   cittasampayuttassa   abyākatassa   dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1463]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  dve adhipatiyā cattāri:
ārammaṇādhipati  anantare  ekaṃ  sahajāte  satta  aññamaññe
cha  nissaye  satta  upanissaye  dve purejāte ekaṃ pacchājāte
ekaṃ   āsevane   ekaṃ   kamme   tīṇi   vipāke  tīṇi
āhāre  cattāri  indriye  cha  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi
sampayutte ekaṃ vippayutte dve .pe.
        Cittasampayuttadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 247-249. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=4822              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=4822              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1454&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=67              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1454              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com