ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Cittasamuṭṭhānadukakusalattikaṃ
               paṭiccavāro
   [1470]  Cittasamuṭṭhānaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno
kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittasamuṭṭhānaṃ  kusalaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nocittasamuṭṭhāno  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  cittasamuṭṭhānaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno
kusalo  ca  nocittasamuṭṭhāno  kusalo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  .  nocittasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno
kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  cittasamuṭṭhānaṃ kusalañca
nocittasamuṭṭhānaṃ  kusalañca  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno  kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1471]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  pañca  sabbattha  pañca
avigate pañca.
   [1472]  Naadhipatiyā  pañca  napurejāte pañca .pe. nakamme
Tīṇi navipāke pañca .pe. Navippayutte pañca.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
            Pañhāvāro
   [1473]  Cittasamuṭṭhāno  kusalo  dhammo  cittasamuṭṭhānassa
kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1474]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte pañca .pe. upanissaye
nava   āsevane   nava   kamme   tīṇi   āhāre  pañca
indriye  pañca  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  pañca
atthiyā pañca .pe.
             --------
            Paṭiccavāro
   [1475]  Cittasamuṭṭhānaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno
akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nocittasamuṭṭhānaṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhāno  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  cittasamuṭṭhānaṃ  akusalañca nocittasamuṭṭhānaṃ akusalañca
dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1476] Hetuyā pañca ārammaṇe pañca avigate pañca.
           Yathā kusalasadisaṃ.
      Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
             ----------
            Paṭiccavāro
   [1477]  Cittasamuṭṭhānaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . nocittasamuṭṭhānaṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocittasamuṭṭhāno  abyākato  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  cittasamuṭṭhānaṃ  abyākatañca
nocittasamuṭṭhānaṃ   abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca  cittasamuṭṭhāno
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1478]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  pañca
sabbattha  nava  purejāte  pañca  āsevane  pañca .pe. avigate
nava.
   [1479]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
.pe.  nakamme  tīṇi  navipāke  cha  naāhāre  ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  cha  namagge  nava  nasampayutte  cha  navippayutte
cha nonatthiyā cha novigate cha.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1480]  Cittasamuṭṭhāno  abyākato  dhammo  cittasamuṭṭhānassa
abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [1481]  Cittasamuṭṭhāno  abyākato  dhammo  cittasamuṭṭhānassa
abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1482]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  sabbattha  nava  purejāte  nava  pacchājāte  nava
āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  .  āhāre nava:
cittasamuṭṭhānamūlaṃ   nocittasamuṭṭhānassa:   kabaḷiṃkāro   āhāro
kātabbo  nocittasamuṭṭhāno  cittasamuṭṭhānassa:  kabaḷiṃkāro  āhāro
ghaṭane  majjhe  kabaḷiṃkāro  āhāro  .  indriye  nava:
rūpajīvitindriyaṃ  ekaṃ  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  pañca
vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Cittasamuṭṭhānadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 251-254. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=4901              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=4901              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1470&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=69              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1470              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com