ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Ajjhattikadukakusalattikaṃ
             paṭiccavāro
   [1519]  Ajjhattikaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bāhiro  kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  bāhiraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
bāhiro  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  bāhiraṃ  kusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
Bāhiraṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko kusalo ca bāhiro kusalo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  ajjhattikaṃ  kusalañca  bāhiraṃ
kusalañca dhammaṃ paṭicca bāhiro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1520] Hetuyā pañca ārammaṇe pañca avigate pañca.
           Cittadukasadisaṃ.
      Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
            -------------
            Paṭiccavāro
   [1521]  Ajjhattikaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bāhiro  akusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  bāhiraṃ  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca
bāhiro  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  bāhiraṃ  akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko  akusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
bāhiraṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko  akusalo  ca  bāhiro
akusalo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  ajjhattikaṃ
akusalañca  bāhiraṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca bāhiro akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1522] Hetuyā pañca ārammaṇe pañca avigate pañca.
           Cittadukasadisaṃ.
      Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
             -----------
            Paṭiccavāro
   [1523]  Ajjhattikaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattiko
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  bāhiraṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  bāhiro  abyākato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   tīṇi   .   ajjhattikaṃ   abyākatañca   bāhiraṃ
abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca  ajjhattiko  abyākato  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1524]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  pañca
.pe.  aññamaññe  pañca  purejāte  pañca  āsevane  pañca
avigate nava.
   [1525]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā
nava  .pe.  nakamme  tīṇi  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  pañca  namagge  nava  nasampayutte nava
navippayutte pañca nonatthiyā nava novigate nava.
     Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1526]  Bāhiro  abyākato  dhammo  bāhirassa  abyākatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1527]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  . atipatiyā nava:
ajjhattiko  bāhirassa  gacchanakāle  sahajātādhipati  majjhe  tīsupi
Sahajātādhipati  .  anantare  nava  sahajāte  nava aññamaññe pañca
nissaye  nava  upanissaye  nava purejāte nava: ārammaṇapurejātampi
vatthupurejātampi  pacchājāte  nava  āsevane  nava  .  bāhiro
abyākato  dhammo  bāhirassa  abyākatassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  tīṇi  . vipāke nava āhāre nava: tiṇṇannaṃ kabaḷiṃkāro
āhāro  indriye  nava:  tiṇṇannaṃ  rūpajīvitindriyaṃ  sampayutte
pañca vippayutte nava atthiyā nava .pe.
         Ajjhattikadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 263-266. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=5145              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=5145              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1519&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=75              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1519              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com