ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

         Dassanenapahātabbadukakusalattikaṃ
   [1635] Nadassanenapahātabbaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nadassanenapahātabbo
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1636]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  ekaṃ
avigate ekaṃ.
      Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [1637] Dassanenapahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo
akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nadassanenapahātabbaṃ
akusalaṃ    dhammaṃ   paṭicca   nadassanenapahātabbo   akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1638]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  dve
avigate dve.
   [1639] Dassanenapahātabbaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo
akusalo   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate
khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  moho  .  nadassanenapahātabbaṃ
akusalaṃ    dhammaṃ   paṭicca   nadassanenapahātabbo   akusalo
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [1640]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā dve napurejāte dve
nakamme dve navipāke dve navippayutte dve.
     Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ.
   [1641]  Dassanenapahātabbo akusalo dhammo dassanenapahātabbassa
akusalassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  . nadassanenapahātabbo
akusalo     dhammo    nadassanenapahātabbassa    akusalassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1642]  Hetuyā  dve  .  ārammaṇe tīṇi: dassane ekaṃ
na  dassane  dve . adhipatiyā tīṇi: dassanamūlakaṃ ekaṃ na dassane
Dve:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   ekārammaṇādhipati  .
Anantare  dve:  dassanamūlakaṃ ekaṃ na dassane ekaṃ . samanantare
dve  sahajāte  dve  .pe.  upanissaye  tīṇi  āsevane dve
kamme  dve  āhāre  dve  .pe.  sampayutte  dve atthiyā
dve natthiyā dve .pe.
   [1643]  Nadassanenapahātabbaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena-
pahātabbo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1644] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
      Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
       Dassanenapahātabbadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
                ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 290-292. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=5675              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=5675              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1635&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=92              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1635              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com