ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Savitakkadukakusalattikaṃ
   [1668]  Savitakkaṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  savitakkaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakko
kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  savitakkaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  savitakko  kusalo ca avitakko kusalo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  avitakkaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakko kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  avitakkaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
savitakko  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  savitakkaṃ
kusalañca  avitakkaṃ  kusalañca  dhammaṃ  paṭicca  savitakko kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1669] Hetuyā cha ārammaṇe cha sabbattha cha avigate cha.
   [1670]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  cha  .pe.  nakamme
cattāri .pe. Navippayutte cha.
     Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [1671]  Savitakko  kusalo dhammo savitakkassa kusalassa dhammassa
Hetupaccayena  paccayo:  savitakko  kusalo  dhammo  avitakkassa
kusalassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  savitakko kusalo dhammo
savitakkassa  kusalassa ca avitakkassa kusalassa ca dhammassa hetupaccayena
paccayo:  .  avitakko  kusalo  dhammo  avitakkassa  kusalassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1672]  Savitakko  kusalo dhammo savitakkassa kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  avitakko  kusalo  dhammo
avitakkassa  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi .
Savitakko  kusalo  ca  avitakko  kusalo  ca  dhammā  savitakkassa
kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [1673]  Hetuyā  cattāri ārammaṇe nava . adhipatiyā nava:
heṭṭhā tīsu sahajātādhipati avitakke ekaṃ sahajātādhipati . anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  cha  upanissaye  nava  āsevane
nava  kamme  cattāri  āhāre  cattāri  indriye  cattāri
jhāne  cha  magge  cha  atthiyā  cha  natthiyā  nava  vigate nava
avigate cha.
   [1674] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1675] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri.
   [1676] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [1677]  Savitakkaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakko  akusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  savitakkaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
avitakko  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  savitakkaṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakko  akusalo ca avitakko akusalo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  avitakkaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
savitakko  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  savitakkaṃ
akusalañca  avitakkaṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  savitakko  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1678]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  pañca  sabbattha  pañca
avigate pañca.
   [1679]  Savitakkaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakko  akusalo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  .  avitakkaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
savitakko  akusalo  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  .  savitakkaṃ
akusalañca  avitakkaṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  savitakko  akusalo
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [1680]   Nahetuyā   tīṇi  naadhipatiyā  pañca  nakamme
tīṇi .pe. Navippayutte pañca.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
   [1681]  Savitakko  akusalo  dhammo  savitakkassa  akusalassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [1682]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  .pe.  sahajāte  pañca upanissaye nava āsevane
nava  kamme  tīṇi  āhāre  tīṇi  .pe.  jhāne  pañca  magge
pañca sampayutte pañca atthiyā pañca natthiyā nava.
   [1683]  Savitakkaṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca savitakko abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  avitakkaṃ abyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  avitakko  abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Savitakkaṃ  abyākatañca  avitakkaṃ  abyākatañca  dhammaṃ paṭicca savitakko
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1684] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
   [1685]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
napurejāte  nava  nakamme  cattāri  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ   najhāne   ekaṃ   namagge  nava  nasampayutte  tīṇi
navippayutte cha.
     Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [1686]  Savitakko  abyākato  dhammo savitakkassa abyākatassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  avitakko  abyākato
dhammo avitakkassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1687]  Savitakko  abyākato  dhammo savitakkassa abyākatassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1688]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
sabbattha  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi
āsevane  nava  kamme  cattāri  vipāke  nava  āhāre
cattāri .pe. jhāne nava magge nava sampayutte cha vippayutte pañca
atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [1689] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1690] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri.
   [1691] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Savitakkadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
               ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 296-300. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=5784              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=5784              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1668&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=96              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1668              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com