ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kāmāvacaradukakusalattikaṃ
   [1727]  Kāmāvacaraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca kāmāvacaro kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . nakāmāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca
nakāmāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1728]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  sabbattha  dve
avigate dve.
   [1729] Naadhipatiyā dve .pe. Navippayutte dve .pe.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
   [1730]  Kāmāvacaro  kusalo  dhammo  kāmāvacarassa  kusalassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1731]  Hetuyā dve ārammaṇe cattāri . adhipatiyā tīṇi:
kāmāvacare ekaṃ nakāmāvacare dve . anantare tīṇi: kāmāvacare
dve  nakāmāvacare ekaṃ .pe. upanissaye cattāri āsevane tīṇi
kamme dve āhāre dve .pe. Natthiyā tīṇi avigate dve.
   [1732]  Kāmāvacaraṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1733] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
     Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [1734]  Kāmāvacaraṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  kāmāvacaro
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nakāmāvacaraṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakāmāvacaro  abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [1735]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā
pañca  .pe.  aññamaññe  cha  .pe.  purejāte dve āsevane
dve avigate nava.
   [1736]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  .pe.  nakamme  dve  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi
navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
   [1737]   Kāmāvacaro  abyākato  dhammo  kāmāvacarassa
abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1738]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  cattāri . adhipatiyā
cattāri:  kāmāvacare  ekaṃ  nakāmāvacare  tīṇi  kāmāvacare
sahajātādhipatiyeva  .  anantare  cattāri  samanantare  cattāri
sahajāte  satta  aññamaññe  cha  nissaye  satta  upanissaye
cattāri  purejāte  dve  pacchājāte  dve  āsevane  tīṇi
kamme  cattāri  vipāke  cattāri  āhāre  cattāri  sampayutte
dve vippayutte tīṇi atthiyā satta natthiyā cattāri .pe.
        Kāmāvacaradukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 306-308. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=5988              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=5988              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1727&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=101              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1727              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com