ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Vedanāttikahetudukaṃ
   [36] Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca sukhāyavedanāya-
sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: . dukkhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  dukkhāyavedanāyasampayutto  hetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  hetu  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [37]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi vipāke
dve avigate tīṇi.
   [38]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte dve napacchājāte tīṇi
naāsevane tīṇi navipāke tīṇi navippayutte dve.
   [39] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [40] Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi.
   Sahajātavāropi .pe. Sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [41] Sukhāyavedanāyasampayutto hetu dhammo sukhāyavedanāyasampayuttassa
hetussa  dhammassa hetupaccayena paccayo: . dukkhāyavedanāyasampayutto
hetu    dhammo    dukkhāyavedanāyasampayuttassa    hetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
hetu  dhammo  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa  hetussa  dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [42]  Sukhāyavedanāyasampayutto  hetu  dhammo sukhāyavedanāya-
sampayuttassa  hetussa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:  tīṇi .
Dukkhāyavedanāyasampayutto  hetu  dhammo  dukkhāyavedanāyasampayuttassa
hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi. Adukkhamasukhāyavedanāya-
sampayutto   hetu   dhammo   adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa
hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [43]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  cattāri
anantare  cha  samanantare  cha  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi
nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  tīṇi  vipāke  dve
indriye  dve  magge  dve  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi
natthiyā cha vigate cha avigate tīṇi.
   [44] Hetuyā nava naārammaṇe nava.
   [45] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [46] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
    Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [47] Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sukhāyavedanāya-
sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: . Dukkhāyavedanāya-
sampayuttaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca  dukkhāyavedanāyasampayutto
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: . adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
nahetuṃ    dhammaṃ    paṭicca    adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [48] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [49]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  dve
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi navippayutte dve.
    Sahajātavārampi sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.
   [50]  Sukhāyavedanāyasampayutto  nahetu dhammo sukhāyavedanāya-
sampayuttassa   nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sukhāyavedanāyasampayutto  nahetu  dhammo  dukkhāyavedanāyasampayuttassa
nahetussa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sukhāyavedanāyasampayutto
nahetu dhammo adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa
Nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   {50.1} Dukkhāyavedanāyasampayutto nahetu dhammo dukkhāyavedanāya-
sampayuttassa   nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
dukkhāyavedanāyasampayutto  nahetu  dhammo  sukhāyavedanāyasampayuttassa
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  dukkhāyavedanāya-
sampayutto  nahetu  dhammo adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo: . adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
nahetu  dhammo  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa  nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  nahetu
dhammo  sukhāyavedanāyasampayuttassa  nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   nahetu   dhammo
dukkhāyavedanāyasampayuttassa   nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:
   [51]  Sukhāyavedanāyasampayutto  nahetu dhammo sukhāyavedanāya-
sampayuttassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sukhāyavedanāya-
sampayutto   nahetu   dhammo   adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa
nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: . Dukkhāyavedanāyasampayutto
nahetu    dhammo    dukkhāyavedanāyasampayuttassa    nahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  . adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
nahetu  dhammo  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa  nahetussa  dhammassa
Adhipatipaccayena   paccayo:  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  nahetu
dhammo  sukhāyavedanāyasampayuttassa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:.
   [52]  Sukhāyavedanāyasampayutto  nahetu dhammo sukhāyavedanāya-
sampayuttassa  nahetussa  dhammassa anantarapaccayena paccayo: dve .
Dukkhāyavedanāyasampayutto  nahetu  dhammo  dukkhāyavedanāyasampayuttassa
nahetussa   dhammassa   anantarapaccayena   paccayo:  dve  .
Adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  nahetu  dhammo  adukkhamasukhāyavedanāya-
sampayuttassa   nahetussa   dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
tīṇi.
   [53]  Sukhāyavedanāyasampayutto  nahetu dhammo sukhāyavedanāya-
sampayuttassa  nahetussa  dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tīṇi .
Dukkhāyavedanāyasampayutto  nahetu  dhammo  dukkhāyavedanāyasampayuttassa
nahetussa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:  tīṇi  .
Adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  nahetu  dhammo  adukkhamasukhāyavedanāya-
sampayuttassa   nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
tīṇi.
   [54]  Ārammaṇe  nava  adhipatiyā  pañca  anantare  satta
samanantare  satta  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye
tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  tīṇi  kamme  aṭṭha  vipāke
Tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge
tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  satta  vigate
satta avigate tīṇi.
   [55] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [56] Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava.
   [57] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
     Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Vedanāttikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 344-349. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=6721              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=6721              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=36&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=131              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1947              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com