ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Upādinnattikahetudukaṃ
   [80]  Upādinnupādāniyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . anupādinnupādāniyaṃ hetuṃ
Dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Anupādinnaanupādāniyaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnaanupādāniyo
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [81]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe tīṇi adhipatiyā dve vipāke
dve.
   [82]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi  naāsevane tīṇi
navipāke dve navippayutte tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [83]  Upādinnupādāniyo  hetu  dhammo  upādinnupādāniyassa
hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  anupādinnupādāniyo
hetu  dhammo  anupādinnupādāniyassa  hetussa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  .  anupādinnaanupādāniyo  hetu  dhammo  anupādinna-
anupādāniyassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [84]  Upādinnupādāniyo  hetu  dhammo  upādinnupādāniyassa
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  upādinnupādāniyo
hetu  dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    .    anupādinnupādāniyo    hetu   dhammo
anupādinnupādāniyassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
anupādinnupādāniyo  hetu  dhammo  upādinnupādāniyassa  hetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  anupādinnaanupādāniyo
Hetu  dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [85]  Upādinnupādāniyo  hetu  dhammo anupādinnupādāniyassa
hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  . anupādinnupādāniyo
hetu  dhammo  anupādinnupādāniyassa  hetussa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  .  anupādinnaanupādāniyo  hetu  dhammo  anupādinna-
anupādāniyassa   hetussa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
anupādinnaanupādāniyo   hetu   dhammo   anupādinnupādāniyassa
hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [86]  Upādinnupādāniyo  hetu  dhammo  upādinnupādāniyassa
hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo: . anupādinnupādāniyo
hetu  dhammo  anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:   tīṇi   .   anupādinnaanupādāniyo  hetu  dhammo
anupādinnaanupādāniyassa   hetussa   dhammassa   anantarapaccayena
paccayo:  anupādinnaanupādāniyo  hetu  dhammo anupādinnupādāniyassa
hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [87]  Upādinnupādāniyo  hetu  dhammo  upādinnupādāniyassa
hetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  upādinnupādāniyo
hetu  dhammo anupādinnupādāniyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  upādinnupādāniyo  hetu  dhammo  anupādinnaanupādāniyassa
Hetussa    dhammassa    upanissayapaccayena   paccayo:   .
Anupādinnupādāniyo  hetu  dhammo  anupādinnupādāniyassa  hetussa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  tīṇi . anupādinnaanupādāniyo
hetu   dhammo   anupādinnaanupādāniyassa   hetussa   dhammassa
upanissayapaccayena paccayo: tīṇi .pe.
   [88]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  cattāri
anantare   cha  samanantare  cha  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  dve  vipāke
dve avigate tīṇi.
   [89] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [90] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [91] Nahetupaccayā ārammaṇe pañca.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [92] Upādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo
nahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   upādinnupādāniyaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo  nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:   upādinnupādāniyaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca
upādinnupādāniyo  nahetu  ca anupādinnupādāniyo nahetu ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  . anupādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca
anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   {92.1} Anupādinnaanupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinna-
anupādāniyo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: anupādinna-
anupādāniyaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  anupādinnaanupādāniyaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca
anupādinnupādāniyo  nahetu  ca  anupādinnaanupādāniyo  nahetu  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  upādinnupādāniyaṃ  nahetuñca
anupādinnupādāniyaṃ  nahetuñca dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  anupādinnupādāniyaṃ  nahetuñca
anupādinnaanupādāniyaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [93]   Upādinnupādāniyaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca
upādinnupādāniyo  nahetu  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā: .
Anupādinnupādāniyaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca anupādinnupādāniyo nahetu
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  . anupādinnaanupādāniyaṃ nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  anupādinnaanupādāniyo  nahetu  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:.
   [94]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  pañca
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
dve kamme nava vipāke nava avigate nava.
   [95] Upādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca upādinnupādāniyo
nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [96] Nahetuyā pañca naārammaṇe cha.
   [97] Hetupaccayā naārammaṇe cha.
   [98] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Upādinnattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 354-359. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=6929              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=6929              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=80&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=133              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1991              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com