ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Dassanattikahetudukaṃ
   [170] Dassanenapahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  bhāvanāyapahātabbaṃ
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbo  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  hetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [171]  Hetuyā  tīṇi  sabbattha  tīṇi  vipāke  ekaṃ
avigate tīṇi.
   [172] Naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi navippayutte tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [173]  Dassanenapahātabbo  hetu  dhammo dassanenapahātabbassa
hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [174]  Dassanenapahātabbo  hetu  dhammo dassanenapahātabbassa
hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [175]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  aṭṭha  adhipatiyā  cha
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi   nissaye   tīṇi   upanissaye  aṭṭha  āsevane  tīṇi
vipāke ekaṃ indriye ekaṃ magge ekaṃ avigate tīṇi.
   [176] Nahetuyā aṭṭha naārammaṇe aṭṭha.
   [177] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [178] Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [179] Dassanenapahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo
nahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   dassanenapahātabbaṃ
nahetuṃ   dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dassanenapahātabbaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  dassanenapahātabbo  nahetu ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  . bhāvanāyapahātabbaṃ
nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   bhāvanāyapahātabbo  nahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  bhāvanāyapahātabbaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
bhāvanāyapahātabbaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca  bhāvanāyapahātabbo
nahetu   ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   nahetu   ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
Tabbaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  dassanenapahātabbaṃ  nahetuñca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  nahetuñca  dhammaṃ paṭicca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Bhāvanāyapahātabbaṃ    nahetuñca    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
nahetuñca    dhammaṃ   paṭicca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [180] Dassanenapahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo
nahetu  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  bhāvanāyapahātabbaṃ
nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   bhāvanāyapahātabbo  nahetu  dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā:   .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
nahetuṃ   dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  nahetu
dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [181]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [182]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [183]  Dassanenapahātabbaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbo  nahetu  dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: .
Bhāvanāyapahātabbaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: . nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
nahetu  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  dassanenapahātabbaṃ
nahetuñca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   nahetu   dhammo   uppajjati
naārammaṇapaccayā:  .  bhāvanāyapahātabbaṃ  nahetuñca  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbo nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [184]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca naadhipatiyā nava
novigate pañca.
   [185] Hetupaccayā naārammaṇe pañca.
   [186] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
    Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
    sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
   [187]  Dassanenapahātabbo  nahetu dhammo dassanenapahātabbassa
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  dassanenapahātabbo
nahetu   dhammo   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa   nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  dve  .  bhāvanāyapahātabbo
Nahetu   dhammo   bhāvanāyapahātabbassa   nahetussa   dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  . nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
nahetu   dhammo   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa   nahetussa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [188] Ārammaṇe aṭṭha  adhipatiyā dasa  avigate terasa.
   [189] Nahetuyā cuddasa naārammaṇe cuddasa.
   [190] Ārammaṇapaccayā nahetuyā aṭṭha.
   [191] Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Dassanattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 380-384. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7451              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7451              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=170&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=137              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2081              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com