ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Sekkhattikahetudukaṃ
   [240]  Sekkhaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sekkho hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  asekkhaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca asekkho
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . nevasekkhānāsekkhaṃ hetuṃ
dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [241]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
avigate tīṇi.
   [242]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi naāsevane tīṇi navipāke dve navippayutte tīṇi.
   [243] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [244] Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [245]  Sekkho  hetu  dhammo  sekkhassa  hetussa dhammassa
Hetupaccayena  paccayo:  .  asekkho  hetu  dhammo  asekkhassa
hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  . nevasekkhānāsekkho
hetu  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  hetussa dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [246]  Sekkho  hetu dhammo nevasekkhānāsekkhassa hetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  asekkho  hetu  dhammo
nevasekkhānāsekkhassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: .
Nevasekkhānāsekkho  hetu  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  hetussa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [247]  Sekkho  hetu  dhammo  sekkhassa  hetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo: sekkho hetu dhammo nevasekkhānāsekkhassa
hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  .  asekkho  hetu
dhammo  asekkhassa  hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
asekkho  hetu  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  hetussa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  .  nevasekkhānāsekkho  hetu  dhammo
nevasekkhānāsekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [248]  Sekkho  hetu  dhammo  sekkhassa  hetussa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  sekkho  hetu  dhammo  asekkhassa
hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  sekkho hetu dhammo
nevasekkhānāsekkhassa  hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: .
Asekkho  hetu  dhammo asekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  asekkho  hetu  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  hetussa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  dve  . nevasekkhānāsekkho
hetu  dhammo nevasekkhānāsekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  nevasekkhānāsekkho  hetu  dhammo  sekkhassa  hetussa
dhammassa anantarapaccayena paccayo: tīṇi.
   [249]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  pañca
anantare  aṭṭha  samanantare  aṭṭha  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi nissaye tīṇi upanissaye aṭṭha avigate tīṇi.
   [250] Nahetuyā aṭṭha naārammaṇe aṭṭha.
   [251] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [252] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [253]  Sekkhaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca sekkho nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā: sekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
nahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   sekkhaṃ  nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  sekkho  nahetu  ca nevasekkhānāsekkho nahetu ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  asekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca
asekkho  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Nevasekkhānāsekkhaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho nahetu
Dhammo uppajjati hetupaccayā: . sekkhaṃ nahetuñca nevasekkhānāsekkhaṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nevasekkhānāsekkho  nahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  asekkhaṃ  nahetuñca nevasekkhānāsekkhaṃ
nahetuñca  dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [254]  Sekkhaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca sekkho nahetu dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  asekkhaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
asekkho nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:. Nevasekkhānāsekkhaṃ
nahetuṃ    dhammaṃ   paṭicca   nevasekkhānāsekkho   nahetu
dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [255]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [256] Nevasekkhānāsekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [257]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
tīṇi novigate pañca.
   [258] Hetupaccayā naārammaṇe pañca.
   [259] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
 Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
   [260] Sekkho nahetu dhammo nevasekkhānāsekkhassa nahetussa
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  asekkho  nahetu dhammo
nevasekkhānāsekkhassa   nahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: . nevasekkhānāsekkho nahetu dhammo nevasekkhānāsekkhassa
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: nevasekkhānāsekkho
nahetu  dhammo  sekkhassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  nevasekkhānāsekkho  nahetu  dhammo asekkhassa nahetussa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [261]  Sekkho  nahetu  dhammo sekkhassa nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo: tīṇi . asekkho nahetu dhammo asekkhassa
nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi. Nevasekkhānāsekkho
nahetu dhammo nevasekkhānāsekkhassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: tīṇi.
   [262]  Ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  nava  anantare  aṭṭha
samanantare  aṭṭha  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
terasa upanissaye aṭṭha avigate terasa.
   [263] Nahetuyā cuddasa naārammaṇe cuddasa.
   [264] Ārammaṇapaccayā nahetuyā pañca.
   [265] Nahetupaccayā ārammaṇe pañca.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Sekkhattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 393-397. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7707              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7707              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=240&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=140              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2151              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com