ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Parittattikahetudukam
   [266]  Parittam  hetum  dhammam  paticca  paritto hetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  mahaggatam  hetum dhammam paticca mahaggato
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  appamanam  hetum dhammam
paticca appamano hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini.
   [267] Hetuya tini arammane tini avigate tini.
   [268] Naadhipatiya tini.
    Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [269]  Paritto  hetu  dhammo  parittassa  hetussa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  mahaggato  hetu  dhammo  mahaggatassa
hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  appamano  hetu
dhammo appamanassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [270]  Paritto  hetu  dhammo  parittassa  hetussa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  paritto  hetu  dhammo  mahaggatassa
hetussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  .  mahaggato hetu
dhammo  mahaggatassa  hetussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
mahaggato  hetu  dhammo parittassa hetussa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  .  appamano  hetu  dhammo  parittassa  hetussa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  appamano  hetu  dhammo
Mahaggatassa hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [271]  Paritto  hetu  dhammo  parittassa  hetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  .  mahaggato  hetu  dhammo  mahaggatassa
hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  mahaggato hetu dhammo
parittassa   hetussa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  .
Appamano   hetu   dhammo   appamanassa  hetussa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo:.
   [272]  Paritto  hetu  dhammo  parittassa  hetussa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  paritto  hetu  dhammo  mahaggatassa
hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  tini  .  mahaggato
hetu  dhammo  mahaggatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
mahaggato  hetu  dhammo  parittassa hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  tini  .  appamano  hetu  dhammo  appamanassa
hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  appamano  hetu
dhammo  parittassa  hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
tini.
   [273]  Paritto  hetu  dhammo  parittassa  hetussa dhammassa
upanissayapaccayena paccayo:
   [274]  Hetuya  tini  arammane  cha  adhipatiya  panca
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  tini  annamanne
Tini nissaye tini upanissaye nava avigate tini.
   [275] Nahetuya nava naarammane nava.
   [276] Hetupaccaya naarammane tini.
   [277] Nahetupaccaya arammane cha.
   Yatha kusalattike panhavaram evam vittharetabbam.
   [278]  Parittam  nahetum  dhammam paticca paritto nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  mahaggatam  nahetum  dhammam  paticca
mahaggato  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  mahaggatam nahetum
dhammam  paticca  paritto  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
mahaggatam nahetum dhammam paticca paritto nahetu ca mahaggato nahetu ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
   {278.1}  Appamanam  nahetum  dhammam paticca appamano nahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya: appamanam nahetum dhammam paticca paritto
nahetu  dhammo uppajjati hetupaccaya: appamanam nahetum dhammam paticca
paritto nahetu ca appamano nahetu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
tini  .  parittam  nahetunca mahaggatam nahetunca dhammam paticca paritto
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  . parittam nahetunca
appamanam  nahetunca  dhammam  paticca  paritto  nahetu  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [279]  Hetuya  terasa  arammane  panca  adhipatiya  nava
Vigate panca avigate terasa.
   [280]  Parittam  nahetum  dhammam paticca paritto nahetu dhammo
uppajjati nahetupaccaya:.
   [281]  Nahetuya  ekam  naarammane  panca  naadhipatiya
nava novigate panca.
   [282] Hetupaccaya naarammane panca.
   [283] Nahetupaccaya arammane ekam.
   Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [284]  Paritto  nahetu  dhammo parittassa nahetussa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  paritto  nahetu  dhammo  mahaggatassa
nahetussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  .  mahaggato
nahetu  dhammo  mahaggatassa  nahetussa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  mahaggato  nahetu  dhammo  parittassa  nahetussa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo: . appamano nahetu dhammo appamanassa
nahetussa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:  appamano
nahetu  dhammo  parittassa  nahetussa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo: tini.
   [285]  Paritto  nahetu  dhammo parittassa nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo:.
   [286]  Arammane  satta  adhipatiya  satta  anantare  nava
Samanantare  nava  sahajate  ekadasa  annamanne  satta  nissaye
terasa upanissaye nava avigate terasa.
   [287] Nahetuya pannarasa naarammane pannarasa.
   [288] Arammanapaccaya nahetuya satta.
   [289] Nahetupaccaya arammane satta.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
         Parittattikahetudukam nitthitam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 398-402. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7801&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7801&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=266&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=141              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2177              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com