ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Parittattikahetudukaṃ
   [266]  Parittaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  mahaggataṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  appamāṇaṃ  hetuṃ dhammaṃ
paṭicca appamāṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
   [267] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [268] Naadhipatiyā tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [269]  Paritto  hetu  dhammo  parittassa  hetussa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  mahaggato  hetu  dhammo  mahaggatassa
hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  appamāṇo  hetu
dhammo appamāṇassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [270]  Paritto  hetu  dhammo  parittassa  hetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  paritto  hetu  dhammo  mahaggatassa
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  mahaggato hetu
dhammo  mahaggatassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
mahaggato  hetu  dhammo parittassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  appamāṇo  hetu  dhammo  parittassa  hetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  appamāṇo  hetu  dhammo
Mahaggatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [271]  Paritto  hetu  dhammo  parittassa  hetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  .  mahaggato  hetu  dhammo  mahaggatassa
hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  mahaggato hetu dhammo
parittassa   hetussa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  .
Appamāṇo   hetu   dhammo   appamāṇassa  hetussa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo:.
   [272]  Paritto  hetu  dhammo  parittassa  hetussa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  paritto  hetu  dhammo  mahaggatassa
hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  mahaggato
hetu  dhammo  mahaggatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
mahaggato  hetu  dhammo  parittassa hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  tīṇi  .  appamāṇo  hetu  dhammo  appamāṇassa
hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  appamāṇo  hetu
dhammo  parittassa  hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
tīṇi.
   [273]  Paritto  hetu  dhammo  parittassa  hetussa dhammassa
upanissayapaccayena paccayo:
   [274]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  cha  adhipatiyā  pañca
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
Tīṇi nissaye tīṇi upanissaye nava avigate tīṇi.
   [275] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [276] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [277] Nahetupaccayā ārammaṇe cha.
   Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [278]  Parittaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca paritto nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  mahaggataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
mahaggato  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  mahaggataṃ nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  paritto  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
mahaggataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca paritto nahetu ca mahaggato nahetu ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   {278.1}  Appamāṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca appamāṇo nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā: appamāṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca paritto
nahetu  dhammo uppajjati hetupaccayā: appamāṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca
paritto nahetu ca appamāṇo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
tīṇi  .  parittaṃ  nahetuñca mahaggataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca paritto
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . parittaṃ nahetuñca
appamāṇaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  paritto  nahetu  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [279]  Hetuyā  terasa  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  nava
Vigate pañca avigate terasa.
   [280]  Parittaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca paritto nahetu dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [281]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
nava novigate pañca.
   [282] Hetupaccayā naārammaṇe pañca.
   [283] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [284]  Paritto  nahetu  dhammo parittassa nahetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  paritto  nahetu  dhammo  mahaggatassa
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  mahaggato
nahetu  dhammo  mahaggatassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  mahaggato  nahetu  dhammo  parittassa  nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo: . appamāṇo nahetu dhammo appamāṇassa
nahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:  appamāṇo
nahetu  dhammo  parittassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [285]  Paritto  nahetu  dhammo parittassa nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo:.
   [286]  Ārammaṇe  satta  adhipatiyā  satta  anantare  nava
Samanantare  nava  sahajāte  ekādasa  aññamaññe  satta  nissaye
terasa upanissaye nava avigate terasa.
   [287] Nahetuyā paṇṇarasa naārammaṇe paṇṇarasa.
   [288] Ārammaṇapaccayā nahetuyā satta.
   [289] Nahetupaccayā ārammaṇe satta.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Parittattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 398-402. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7801              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7801              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=266&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=141              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2177              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]