ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Parittārammaṇattikahetudukaṃ
   [290]  Parittārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  parittārammaṇo
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  mahaggatārammaṇaṃ  hetuṃ
dhammaṃ   paṭicca   mahaggatārammaṇo   hetu   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   .   appamāṇārammaṇaṃ   hetuṃ   dhammaṃ  paṭicca
appamāṇārammaṇo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: .pe.
   [291]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi vigate tīṇi avigate
tīṇi.
   [292]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [293]  Parittārammaṇo  hetu dhammo parittārammaṇassa hetussa
Dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  mahaggatārammaṇo hetu dhammo
mahaggatārammaṇassa  hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: .
Appamāṇārammaṇo   hetu   dhammo  appamāṇārammaṇassa  hetussa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [294]  Parittārammaṇo  hetu dhammo parittārammaṇassa hetussa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   parittārammaṇo  hetu
dhammo   mahaggatārammaṇassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  mahaggatārammaṇo  hetu  dhammo  mahaggatārammaṇassa
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  mahaggatārammaṇo
hetu  dhammo  parittārammaṇassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:    .    appamāṇārammaṇo    hetu    dhammo
appamāṇārammaṇassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
appamāṇārammaṇo   hetu   dhammo   parittārammaṇassa   hetussa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [295]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  satta  adhipatiyā  satta
anantare nava samanantare nava upanissaye nava avigate tīṇi.
   [296] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [297] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [298] Nahetupaccayā ārammaṇe satta.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [299]  Parittārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  parittārammaṇo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [300]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
avigate tīṇi.
   [301]  Parittārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  parittārammaṇo
nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [302] Nahetuyā tīṇi naadhipatiyā tīṇi navippayutte tīṇi.
   [303] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [304] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [305]  Parittārammaṇo  nahetu  dhammo  parittārammaṇassa
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  parittārammaṇo
nahetu  dhammo  mahaggatārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    .    mahaggatārammaṇo    nahetu    dhammo
mahaggatārammaṇassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
mahaggatārammaṇo   nahetu   dhammo   parittārammaṇassa  nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  appamāṇārammaṇo  nahetu
dhammo  appamāṇārammaṇassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:   appamāṇārammaṇo   nahetu  dhammo  parittārammaṇassa
nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [306]  Parittārammaṇo  nahetu  dhammo  parittārammaṇassa
nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [307]  Ārammaṇe  satta  adhipatiyā  satta  anantare  nava
samanantare nava upanissaye nava avigate tīṇi.
   [308] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [309] Ārammaṇapaccayā nahetuyā satta.
   [310] Nahetupaccayā ārammaṇe satta.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Parittārammaṇattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 402-405. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7888              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7888              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=290&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=142              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2201              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]