ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Hīnattikahetudukaṃ
   [311]  Hīnaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca hīno hetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  majjhimaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  paṇītaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca paṇīto hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [312] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [313]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi
naāsevane tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [314] Hīno hetu dhammo hīnassa hetussa dhammassa hetupaccayena
Paccayo:  .  majjhimo  hetu  dhammo  majjhimassa  hetussa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  paṇīto  hetu dhammo paṇītassa hetussa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [315] Hīno hetu dhammo hīnassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  hīno  hetu  dhammo  majjhimassa  hetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  majjhimo  hetu  dhammo  majjhimassa
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  majjhimo  hetu
dhammo  hīnassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: .
Paṇīto  hetu  dhammo  majjhimassa  hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [316] Hīno hetu dhammo hīnassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   .  majjhimo  hetu  dhammo  majjhimassa  hetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  majjhimo  hetu  dhammo  hīnassa
hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo: . paṇīto hetu dhammo
paṇītassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: dve.
   [317] Hīno hetu dhammo hīnassa hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  dve  .  majjhimo  hetu  dhammo  majjhimassa  hetussa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  dve  . paṇīto hetu dhammo
paṇītassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: dve.
   [318]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  pañca
Anantare  cha  samanantare  cha  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi
nissaye tīṇi upanissaye aṭṭha avigate tīṇi.
   [319] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [320] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [321] Nahetupaccayā ārammaṇe pañca.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [322] Hīnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hīno nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   Yathā saṅkiliṭṭhattikahetudukaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
          Hīnattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 405-407. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7950              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7950              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=311&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=143              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2222              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com