ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Micchattattikahetudukaṃ
   [323]  Micchattaniyataṃ  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca micchattaniyato hetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . sammattaniyataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca
sammattaniyato  hetu  dhammo uppajjati hetupaccayā: . aniyataṃ hetuṃ
dhammaṃ paṭicca aniyato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [324]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
avigate tīṇi.
   [325]  Naadhipatiyā dve napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi
naāsevane ekaṃ navipāke tīṇi navippayutte dve.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [326]  Micchattaniyato  hetu  dhammo  micchattaniyatassa hetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  sammattaniyato  hetu  dhammo
sammattaniyatassa  hetussa  dhammassa hetupaccayena paccayo: . aniyato
hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [327]  Micchattaniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  . sammattaniyato hetu dhammo aniyatassa
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  aniyato  hetu
dhammo  aniyatassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
aniyato hetu dhammo micchattaniyatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [328]  Sammattaniyato  hetu  dhammo  sammattaniyatassa hetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  dve  . aniyato hetu dhammo
aniyatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [329]  Micchattaniyato hetu dhammo aniyatassa hetussa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  .  sammattaniyato hetu dhammo aniyatassa
hetussa  dhammassa anantarapaccayena paccayo: . aniyato hetu dhammo
aniyatassa  hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  aniyato
hetu  dhammo  micchattaniyatassa  hetussa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [330]  Micchattaniyato  hetu  dhammo  micchattaniyatassa hetussa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  micchattaniyato  hetu  dhammo
aniyatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: . Sammattaniyato
hetu  dhammo  sammattaniyatassa  hetussa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:   sammattaniyato   hetu  dhammo  aniyatassa  hetussa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  .  aniyato  hetu  dhammo
aniyatassa  hetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  aniyato
hetu  dhammo  micchattaniyatassa  hetussa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  aniyato  hetu  dhammo  sammattaniyatassa  hetussa dhammassa
upanissayapaccayena paccayo:.
   [331]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  tīṇi
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  tīṇi  upanissaye
satta avigate tīṇi.
   [332] Nahetuyā satta naārammaṇe satta.
   [333] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [334] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [335]  Micchattaniyataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  micchattaniyato
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  micchattaniyataṃ  nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca  aniyato  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Sammattaniyataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sammattaniyato  nahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  sammattaniyataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca aniyato
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sammattaniyataṃ  nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  sammattaniyato  nahetu  ca aniyato nahetu ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  aniyataṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca aniyato
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  micchattaniyataṃ nahetuñca
aniyataṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  aniyato nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  sammattaniyataṃ  nahetuñca  aniyataṃ  nahetuñca  dhammaṃ
paṭicca aniyato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [336]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
vipāke ekaṃ avigate nava.
   [337]  Aniyataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca aniyato nahetu dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [338]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
tīṇi novigate pañca.
   [339] Hetupaccayā naārammaṇe pañca.
   [340] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [341]  Micchattaniyato  nahetu  dhammo  aniyatassa  nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  sammattaniyato  nahetu
Dhammo  aniyatassa  nahetussa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: .
Aniyato  nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    aniyato    nahetu   dhammo   micchattaniyatassa
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  aniyato  nahetu
dhammo   sammattaniyatassa   nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [342]  Micchattaniyato  nahetu dhammo micchattaniyatassa nahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  tīṇi  .  sammattaniyato  nahetu
dhammo  sammattaniyatassa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena paccayo:
sammattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   tīṇi   .   aniyato  nahetu  dhammo  aniyatassa
nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo: aniyato nahetu dhammo
sammattaniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [343]  Micchattaniyato  nahetu  dhammo  aniyatassa  nahetussa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  .  sammattaniyato  nahetu
dhammo  aniyatassa  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo: .
Aniyato  nahetu  dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  aniyato  nahetu  dhammo  micchattaniyatassa  nahetussa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  aniyato  nahetu  dhammo
sammattaniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [344]  Ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  aṭṭha  anantare pañca
samanantare  pañca  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
terasa upanissaye satta avigate terasa.
   [345]  Nahetuyā  terasa  naārammaṇe  terasa  naadhipatiyā
terasa.
   [346] Ārammaṇapaccayā nahetuyā pañca.
   [347] Nahetupaccayā ārammaṇe pañca.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Micchattattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 407-412. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7991              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7991              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=323&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=144              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2234              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com