ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Uppannattikahetudukaṃ
   [373]  Uppanno  hetu  dhammo uppannassa hetussa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  uppannā  hetū  sampayuttakānaṃ  hetūnaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [374]  Anuppanno  hetu dhammo uppannassa hetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  anuppannā  hetū  cetopariyañāṇassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dve.
   [375]  Uppanno  hetu  dhammo uppannassa hetussa dhammassa
Adhipatipaccayena  paccayo:  tīṇi  .  ... sahajātapaccayena paccayo:
aññamaññapaccayena  paccayo: nissayapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:    vipākapaccayena    paccayo:    indriyapaccayena
paccayo:  maggapaccayena  paccayo:  sampayuttapaccayena  paccayo:
atthipaccayena paccayo: .pe. ... Avigatapaccayena paccayo:.
   [376]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  tīṇi
sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  ekaṃ  nissaye  ekaṃ  upanissaye
dve avigate ekaṃ.
   [377] Nahetuyā dve naārammaṇe dve.
   [378] Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ.
   [379] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [380]  Uppanno nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo:  .  anuppanno  nahetu  dhammo
uppannassa  nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: . uppādī
nahetu  dhammo  uppannassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [381]  Uppanno nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  .  anuppanno  nahetu dhammo uppannassa
nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  .  uppādī  nahetu
Dhammo uppannassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [382]  Uppanno nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa
sahajātapaccayena   paccayo:  ...  aññamaññapaccayena  paccayo:
nissayapaccayena paccayo:.
   [383]  Uppanno nahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:  .  anuppanno  nahetu  dhammo
uppannassa  nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: . uppādī
nahetu  dhammo  uppannassa  nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:.
   [384]  Ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi  sahajāte  ekaṃ
aññamaññe ekaṃ nissaye ekaṃ upanissaye tīṇi avigate ekaṃ.
   [385] Nahetuyā tīṇi naārammaṇe tīṇi.
   [386] Ārammaṇapaccayā nahetuyā tīṇi.
   [387] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
         Uppannattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 419-421. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8234              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8234              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=373&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=146              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2284              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com