ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Atītārammaṇattikahetudukaṃ
   [399]  Atītārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo hetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  anāgatārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  anāgatārammaṇo  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Paccuppannārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  paccuppannārammaṇo  hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [400] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [401]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi navippayutte dve.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [402]  Atītārammaṇo  hetu  dhammo  atītārammaṇassa hetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  anāgatārammaṇo hetu dhammo
anāgatārammaṇassa  hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: .
Paccuppannārammaṇo  hetu  dhammo  paccuppannārammaṇassa  hetussa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [403]  Atītārammaṇo  hetu  dhammo  atītārammaṇassa hetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  atītārammaṇo  hetu  dhammo
Anāgatārammaṇassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
atītārammaṇo  hetu  dhammo  paccuppannārammaṇassa  hetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  anāgatārammaṇo  hetu  dhammo
anāgatārammaṇassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
tīṇi  .  paccuppannārammaṇo  hetu  dhammo  paccuppannārammaṇassa
hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [404]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta
anantare  cha  samanantare  cha  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi
nissaye tīṇi upanissaye nava avigate tīṇi.
   [405] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [406] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [407] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [408]  Atītārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  anāgatārammaṇaṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Paccuppannārammaṇaṃ      nahetuṃ      dhammaṃ     paṭicca
paccuppannārammaṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [409]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
avigate tīṇi.
   [410]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge tīṇi navippayutte tīṇi.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [411]  Atītārammaṇo  nahetu dhammo atītārammaṇassa nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  anāgatārammaṇo
nahetu  dhammo  anāgatārammaṇassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:   tīṇi   .   paccuppannārammaṇo   nahetu   dhammo
paccuppannārammaṇassa   nahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [412] Ārammaṇe nava adhipatiyā satta avigate tīṇi.
   [413] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [414] Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava.
   [415] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Atītārammaṇattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 423-425. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8304              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8304              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=399&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=148              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2310              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com